Nuklearmedicin

Valgfagets titel:
Nuklearmedicin

ECTS-point:
6 uger svarende til 10 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
Nuklearmedicinsk Afdeling
OUH, Odense Universitetshospital

Kriterier for optagelse:
Bioanalytikerstuderende

Valgfagets profil:
Fordybelse i et laboratoriemedicinsk speciale, der supplerer kernefagligheden.

Særlige forhold:
For kvindelige studerende gælder det, at man ikke må være gravid, hvis man bliver gravid i forløbet skal det meddeles til underviseren på afdelingen hurtigst muligt.

Læringsudbytte/mål:
Første halvdel af den kliniske periode vil være planlagt med undervisning, case arbejde og deltagelse i/introduktion af et bredt udvalg af de undersøgelser der udføres på afdelingen.

Herunder bliver den studerende bekendt med arbejdet med radioaktive lægemidler samt fremstilling, kvalitetskontrol og håndtering af disse samt diverse love og bekendtgørelser på området.

Herefter får den studerende mulighed for, at ønske et emne (sydom el. organ el.lign.) at fordybe sig i.

Den studerende bliver i stand til delvis selvstændigt, at udføre denne/disse patientrelaterede funktionsundersøgelser på organniveau.

Det valgte emne vil normalvis danne grundlag for udarbejdelse af eksamensopgaven.

Indhold:
Opholdet bliver bygget op omkring patientkontakten og tilhørende undersøgelser.
Undervisningen kommer til, at bestå af ”bed-side learning”, tavleundervisning (max 1 dag om ugen) samt PBL (problembaseret læring).

Arbejdstiden er man-fre kl. 7.30/ 8 – 15. (Ingen vagter/weekender/helligdage/aftener/nat).

Litteratur:

  • Powsner, Powsner: Nuclear Medicine physics
  • Christensen. C: Klinisk nuklearmedicin, Dansk selskab for klinisk fysiologi og nuklearmedicin
  • Menneskets Anatomi og Fysiologi
  • Etik i Sundhedsvæsenet af Jacob Birkler

Antal pladser:
3

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 35 – 40/2015

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3210913512
Dato og tid24. august 2015 - 2. oktober 2015
StedNuklearmedicinsk Afdeling
OUH, Odense Universitetshospital
Varighed6 uger - 10 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmeldings-"knappen" aktiveres i uge 12+13/2015
TilmeldingBemærkning: Husk at prioriterer dine valg af valgfag på dine tilmeldinger