Mødet mellem mennesker med anden etnicitet / kultur og sundhedsvæsenet (uge 9 - 11/2018)

Valgfagets titel:
Mødet mellem mennesker med anden etnicitet / kultur og sundhedsvæsenet / Ethnic minorities and cultural meetings in the Danish healthcare system

ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 9 – 11/2018

Valgfaget afholdes på:
UCL Campus Svendborg, Klostervænget 2-4, 5700 Svendborg

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg.

Valgfagets tema/profil:
De studerende tilegner sig specifik og evidensbaseret viden om mødet mellem mennesker med anden etnicitet / kultur og det danske sundhedsvæsen med fokus på anvendelse af sygeplejerskeprofessionens særlige fagligheder i relation til dette møde.

De studerende indgår i en kritisk diskussion af samt faglig dialog om de problemstillinger, herunder ulighed i sundhed, og udfordringer, som sygeplejersker og mennesker med anden etnicitet / kultur kan opleve i mødet, idet der i diskussioner og analyser af problemstillinger vil blive lagt vægt på at inddrage både et fagprofessionelt og et brugerperspektiv. Problemstillingerne vil blive belyst ud fra både dansk og international forskning på feltet.

Læringsforudsætninger:
Sygeplejerskestuderende med basiskompetence i sygdomslære, psykologi, kommunikation, videnskabsteori, etik og forskningsmetodologi.

Læringsudbytte:
Viden:
Den studerende har forståelse for:

 • Kulturbegrebet
 • Etniske minoriteters sundhedsforståelse
 • Indvandreres brug af sundhedsvæsenet
 • Muslimske kræftpatienter i palliative kræftforløb
 • Etnisk ulighed i sundhed
 • Sundhedsprofessionelles udfordringer i mødet med mennesker med anden etnicitet / kultur
 • Sygepleje i indvandrermedicinsk klinik
 • Tværkulturel kommunikation
 • Tolkning i sundhedsvæsenet
 • Sygeplejerskers etiske ansvar samt faglige ansvars- og interventionsområder relateret til kulturmødet
 • Forskning inden for sundhed, migration og etnicitet

Færdigheder:
Den studerende kan:

 • Identificere sundhedsfaglige problemstillinger hos patienter/brugere/borgere/pårørende med anden etnicitet / kultur
 • Udføre sygepleje med en samtidig forståelse og respekt for patienter/brugere/borgere/pårørende med anden etnicitet / kultur
 • Kommunikere og vejlede patienter/brugere/borgere/pårørende med anden etnicitet / kultur

Kompetencer:
Den studerende:

 • Opnår interkulturelle kompetencer, hvilket indebærer viden om og respekt for andre kulturer samt en forståelse af, hvordan egne kulturelle værdier kan influere på sygeplejepraksis.
 • Kan reflektere over egne normer, værdier og holdninger til og i mødet mellem mennesker med anden etnicitet / kultur og det danske sundhedsvæsen.
 • Kan søge evidensbaseret litteratur om problemstillinger relateret til mødet mellem mennesker med anden etnicitet / kultur og sundhedsvæsenet. Kan analysere og anvende relevante videnskabelige nationale og / eller internationale artikler.

Læringsaktiviteter:

 • undervisning og oplæg fra interne og eksterne undervisere
 • studie-gruppearbejde
 • dialog, debat, diskussion og refleksion
 • øvelser, individuelle og i grupper
 • søgning og læsning af litteratur og artikler
 • studieopgaver individuelt og i studiegrupper
 • rådgivning og vejledning
 • studenteroplæg i gruppe
 • peer-feedback til andre studerende
 • feedback fra undervisere
 • evt. selvtilrettelagte studiebesøg

Indhold:
Uddybning følger

Litteratur:
Uddybning følger

Deltagerantal:
25 studerende

Undervisere:
Lektor, ph.d., sygeplejerske Lene Moestrup m.fl.

Eksterne undervisere bl.a.:
Docent, ph.d., sygeplejerske Dorthe Nielsen, Indvandrer-medicinsk klinik, OUH – og Center for anvendt forskning, UCL .
Cand.mag. i religionsvidenskab Hanne Bess Boelsbjerg, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Sygeplejerske og frivilligkoordinator Meryem KorkMaz Güler, Neurorehabiliteringen på Svendborg Sygehus,

Kriterier for optagelse:
Skal have bestået monofaglig 6. semester klinisk eksamen

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3110213215
Dato og tidDen 26. februar - 16. marts 2018 (uge 9 - 11)
Varighed3 uger svarende til 5 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmeldingsboxen åbner mandag i uge 43
TilmeldingHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point