Tema: Længst muligt i eget liv (Vejle)

At kunne bestemme over og mestre sit eget liv er centralt for alle uanset alder, selv om problemstillingerne vil være forskellige om man er barn, ung, voksen eller ældre, om man levet et normalt liv eller et liv med et handicap eller sociale problemer ex. hjemløs, misbrug eller andet.

Projekterne herunder vil primært have fokus på:

  • Empowerment, selvbestemmelse
  • Kroniske lidelser
  • Livskvalitet og trivsel
  • Velfærdsteknologier

Målgruppe: børn, unge, voksne, ældre

Eksempler på projekter i foråret 2015 kan du se her:
http://tpm.ucl.dk/forside/laengst-muligt-eget-liv/

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer9600104515
Dato og tid14. september 2015 - 2. oktober 2015
TilmeldingDu er i gang med at tilmelde dig din 1. prioritet.

Tilmeldings"knappen" er åben i perioden 18. maj til 25. maj 2015.