Kvalitetsudvikling af klinisk sygepleje

Valgfagets titel:
Kvalitetsudvikling af klinisk sygepleje / Quality development of the clinical care

ECTS-point:
2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle
University College Lillebælt
Vestre Engvej 51C
7100 Vejle

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Målet med undervisningen er, at den studerende:
Viden:

  • har viden om grundlæggende begreber om kvalitet og kvalitetsudvikling.
  • har viden om kvalitetsudviklings betydning for den kliniske sygepleje, herunder relevansen af udvikling af kliniske retningslinjer.
  • har viden om forskellige implementeringsstrategier.

Færdigheder:

  • kan beskrive og vurdere kvalitet ud fra et organisatorisk, et sundhedsfagligt og et patient-oplevet perspektiv.
  • kan identificere behov for kvalitetsudvikling og kan udvælge og begrunde relevante metoder til kvalitetsudvikling.
  • kan søge, finde og vurdere relevante forskningsresultater i relation til et område hvor der er behov for kvalitetsudvikling.
  • kan vurdere og argumentere mulige strategier til implementering.

Kompetencer:

  • har færdigheder i, at indgå i udarbejdelse af en klinisk retningslinje.
  • forholder sig kritisk analyserende i forhold til forsknings- og udviklingsviden, der inddrages som evidens i en klinisk retningslinje og kan argumentere for perspektiver og synspunkter.
  • reflekterer over muligheder og barrierer for udvikling og implementering af kliniske kvalitetsudviklingsinitiativer

Tilrettelæggelsesformer og tilknyttede læringsaktiviteter for valgfaget:
Undervisningen er fordelt over to uger, og der præsenteres og arbejdes med teorier og forskning om kvalitetsudvikling, med særligt fokus på evidensbaseret sygepleje og kliniske retningslinjers betydning for sygeplejefaglig udvikling.

Undervisningen er tilrettelagt med kort oversigtsforelæsninger, som inspiration til de studerendes selvstændige arbejdsproces, med fokus på udvikling af en klinisk retningslinje. De studerende vælger selv et relevant emne for arbejdet med den kliniske retningslinje. Dette kan udspringe af erfaringer fra klinisk praksis eller de studerendes bachelorprojekt. Der vil indgå øvelser i litteratursøgning, bearbejdning af videnskabelige artikler samt faglig argumentation.

Pensum i valgfaget:
Følg dette link: http://esdhweb.ucl.dk/361530.Pensum%20valgfag%206.pdf

Deltagere:
Max 40 studerende

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 6 – 7/2016

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3120213113
Dato og tidUge 6 - 7 (8. februar - 19. februar 2016)
StedVestre Engvej 51C
7100 Vejle
Varighed2 uger - 3 1/3 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmeldings-"knappen" til de ledige pladser aktiveres mandag i uge 47/2015
TilmeldingHUSK; at du skal tilmelde dig fag (eller klinik el. lign.) svarende til 10 ECTS-point og svarende til alle 6 uger