Kvalitetsudvikling af klinisk sygepleje (uge 6 - 8/2018)

Valgfagets titel:
Kvalitetsudvikling af klinisk sygepleje/ Development of clinical nursing quality

ECTS-point:
3 uger svarnede til 5 ECTS-point

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 6 – 8 /2018

Valgfaget afholdes:
UCL, Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, Vestre Engvej, 7100 Vejle

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Valgfagets tema/profil:
Valgfagets tema er kvalitetsudvikling af klinisk sygepleje. De studerende præsenteres for grundlæggende metoder til kvalitetsudvikling, med afsæt i viden om og færdigheder i udvikling af kliniske retningslinjer. De studerende arbejder med udvikling af kliniske retningslinjer. Her arbejdes med evidensbasering og vurderingsredskaber. Herefter arbejder de studerende i grupper med kvalitetsudviklingsmetoder og afprøver disse i lille skala. Slutteligt udarbejder og præsenterer de studerende implementeringsstrategier for deres kvalitetsudviklingsfokus.

Læringsforudsætninger:
Viden og færdigheder i litteratursøgning. Grundlæggende viden om kvalitetsbegreber i sundhedsvæsenet.

Læringsudbytte:
Viden:

 • har viden om grundlæggende begreber om kvalitet og kvalitetsudvikling
 • Har viden om grundlæggende metoder til kvalitetsudvikling
 • har viden om kvalitetsudviklings betydning for den kliniske sygepleje, herunder relevansen af udvikling af kliniske retningslinjer og standarder
 • har viden om forskellige strategier til kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet
 • har viden om forskellige implementeringsstrategier

Færdigheder:

 • kan beskrive og vurdere kvalitet ud fra et organisatorisk, et sundhedsfagligt og et patient-oplevet perspektiv
 • kan identificere behov for kvalitetsudvikling og kan udvælge og begrunde relevante metoder til kvalitetsudvikling
 • kan søge, finde og vurdere relevante forskningsresultater i relation til et område hvor der er behov for kvalitetsudvikling
 • kan vurdere og argumentere for mulige strategier til implementering

Kompetencer:

 • har færdigheder i at indgå i udarbejdelse af en klinisk retningslinje
 • forholder sig kritisk analyserende i forhold til forsknings- og udviklingsviden, der inddrages som evidens i en klinisk retningslinje og kan argumentere for perspektiver og synspunkter
 • har færdigheder i at anvende metoder til kvalitetsmonitorering og udvikling
 • kan anvende og reflekterer over muligheder og barrierer for udvikling og implementering af kliniske kvalitetsudviklingsinitiativer

Læringsaktiviteter og indhold:
Undervisningen er fordelt over 3 uger, og der præsenteres og arbejdes med teorier og forskning om kvalitetsudvikling med fokus på evidensbaseret sygepleje, kliniske retningslinjer og grundlæggende metoder til kvalitetsudvikling af sygeplejen.

Undervisningen er tilrettelagt med korte forelæsninger, som inspiration til de studerendes selvstændige arbejdsproces. De studerende arbejder i grupper med identificering af en sygeplejefaglig problemstilling til kvalitetsudvikling. Dette kan udspringe af de studerendes erfaringer fra praksis eller de studerendes Bachelorprojekt. Herefter arbejder de med fastlæggelse af standard for kvaliteten af området. Dette gøres vha. litteratursøgning og efterfølgende evidensbasering og vurdering ud fra fastlagte kriterier(Agree redskab). Herefter indsamles empiri vha. kvalitetsudviklingsmetoder f.eks. audit, survey, skyggemetode eller ”I patientens fodspor”. Der indsamles empiri i Sundhedshuset eller hos andre samarbejdspartnere f.eks. en sygehusafdeling på SLB eller i primær sektoren.

Efter identificering af behov for kvalitetsudvikling og analyse af data, planlægges implementeringsstrategi for området. Her arbejder de studerende gruppebaseret med implementeringsteori og udvælger kommunikationsstrategier, samt vurderer disse i relation til succesfuld implementering i praksis.

Pensum:

 • Kousholt, Christine; Kousholt, Henrik Breiner (2013): Kvalitetsudvikling i Sundhedsvæsenet. COK, Center For Offentlig Kompetenceudvikling. S. 125-134.
 • Krøll, Vibeke (2011): Centrale begreber i arbejdet med kliniske retningslinjer. I: Krøll,
 • Vibeke (red): Kliniske retningslinjer. Hvordan og hvorfor. København, Munksgaard, s. 11-23.
 • Mainz, Jan (2017): Basal Kvalitetsudvikling. Munksgaard s. 15-58, 75-88.
 • Salting, Tove; Oberlander, Lars; Hounsgaard, Jeanette (2014): Intern Survey i Region Syddanmark. En håndbog i praktisk brug af intern survey. Center For Kvalitet. Region Syddanmark. S. 10-47.
 • Pedersen, Preben Ulrich (2011): Hvorfor arbejde med kliniske retningslinjer i kliniskraksis. I: Krøll, Vibeke (red): Kliniske retningslinjer. Hvordan og hvorfor. København, Munksgaard, s. 25 – 37.
 • Laustsen, Sussie (2011): Evidensbaseret praksis. I: Krøll, Vibeke (red): Kliniske retningslinjer. Hvordan og hvorfor. København, Munksgaard, s. 39 – 49.
 • Horsbøl, Trine Allersslev (2011): Udvikling af kliniske retningslinjer. I: Krøll, Vibeke (red): Kliniske retningslinjer. Hvordan og hvorfor. København, Munksgaard, s. 51 -61
 • de Thurah, Anette (2011): Det fokuserede spørgsmål. I: Krøll, Vibeke (red): Kliniske retningslinjer. Hvordan og hvorfor. København, Munksgaard, s. 63 – 70.
 • Buus, Niels m.fl. (2008): Litteratursøgning i praksis. I: Sygeplejersken, årg. 108 nr. 10
 • Horsbøl, Trine Allerslev (2011): Systematisk litteratursøgning og –gennemgang. I:
 • Krøll, Vibeke (red): Kliniske retningslinjer. Hvordan og hvorfor. København, Munksgaard, s.71 – 90.
 • de Thurah, Anette (2011): Vurdering af kliniske retningslinjer. I: Krøll, Vibeke (red):
 • Kliniske retningslinjer. Hvordan og hvorfor. København, Munksgaard, s.101 – 108
 • Frendved, Charlotte (2007): Gennembrudsmetoden sparer forgæves arbejde. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen nr. 5/Juni.
 • Scheel, linda Schumann (2011): Fra papir til praksis. I: Krøll, Vibeke (red): Kliniske retningslinjer. Hvordan og hvorfor. København, Munksgaard, s.109 – 123.
 • Bro, Flemming; Ravn, Britta; Vedsted, Peter (2010): Gennembrudsmodellen er en metode til at skabe forandringer. Ugeskrift for Læger, 172/10 8. marts 2010.
 • Der må endvidere påregnes supplerende litteratur kan forekomme.

Deltagerantal:
30 studerende

Undervisere:
Ekstern underviser: Kvalitetschef på SLB, Lonnie Sander Therkelsen, intern underviser adjunkt Lone Hansen.

Kriterier for optagelse:
Bestået de første 6 semestre i sygeplejerskeuddannelsen
Kan kun søges af sygeplejerskestuderende i UCL

Deltagelse:
Der vil være deltagelsespligt på valgfaget (max. 20 % fravær). Konsekvens for manglende deltagelse vil være en afløsningsopgave.

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3110713215
Dato og tidDen 5. februar - 23. februar 2018 (uge 6 - 8)
Varighed3 uger svarende til 5 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmeldingsboxen åbner mandag i uge 43
TilmeldingHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point