Kvalitative og kvantitative metoder (hold 2)

Valgfagets titel:
Kvalitative og kvantitative metoder / Qualitative and quantitative methods

ECTS-point:
2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
Sygplejerskeuddannelsen i Vejle
University College Lillebælt
Vestre Engvej 51C
7100 Vejle

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Målet med undervisningen er, at den studerende:
Viden:

  • har grundlæggende teoretisk viden om kvalitative og kvantitative forskningsmetoder
  • har forståelse for, hvordan forskningsmetoder kan anvendes til, at udvikle sundhedsfagligt arbejde.

Færdigheder:

  • kan formidle viden om, hvordan kvalitative og kvantitative metoder kan anvendes til at generere empiri med henblik på, at udvikle sundhedsfagligt arbejde.

Kompetencer:

  • samarbejder med medstuderende om, at gennemføre en øvelse i at anvende kvalitativ og kvantitativ metode

Valgfaget er tværprofessionelt

Tilrettelæggelsesformer og tilknyttede læringsaktiviteter:
Undervisningen er tilrettelagt med fire undervisningsdage fordelt over to uger. Den studerende arbejder både individuelt og i samarbejde med medstuderende. Underviseren leder og faciliterer de studerendes læreprocesser.

Læringsaktiviteterne er formidling og drøftelse af viden samt øvelse i at anvende kvalitativ og kvantitativ metode.

Som forberedelse til hver enkelt undervisningsdag arbejder den studerende individuelt med de studiespørgsmål som er beskrevet på læseplanen og ud fra det pensum som er opgivet. På undervisningsdagene formidler den studerende denne viden for medstuderende, samarbejder med medstuderende om at gennemføre en øvelse i at anvende kvalitativ og kvantitativ metode og deltager i drøftelser med medstuderende om, hvorvidt metoderne er egnede til at besvare spørgsmål i den studerendes eget bachelorprojekt.

Pensum i valgfaget:
Følg dette link: http://esdhweb.ucl.dk/330478.Pensum%20valgfag%204.pdf

Deltagere:
Max 40 studerende

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 8 – 9/2016

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3120413113
Dato og tidUge 8 - 9 (22. februar - 4. marts 2016)
StedVestre Engvej 51C
7100 Vejle
Varighed2 uger - 3 1/3 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmeldings-"knappen" til de ledige pladser aktiveres mandag i uge 47/2015
TilmeldingHUSK; at du skal tilmelde dig fag (eller klinik el. lign.) svarende til 10 ECTS-point og svarende til alle 6 uger