Kunsten at sige til og fra i forhold til andres og egne grænser - herunder konflikt håndtering og anerkendende dialog

Valgfagets titel:
Kunsten at sige til og fra i forhold til andres og egne grænser – herunder konflikt håndtering og anerkendende dialog /
The trick to say yes or no in relation to the others and its own borders – including conflict management and appreciative dialogue

ECTS-point:
2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
Sygeplejerskeuddannelsen, University College Lillebælt, Niels Bohrs Alle 1. 5230 Odense M

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Valgfagets tema/profil:
På baggrund af en undersøgelse, foretaget af socialt udviklingscenter blandt sygepleje og pædagog studerende, der viste at de studerende i deres kliniske forløb i høj grad blev udsat for krænkende og voldelig adfærd fra både borgere og patienter. Samme undersøgelse viste også, at de krænkende og voldelige oplevelser ikke blev talt om i den teoretiske del af uddannelsen, fordi det er et emne, som ikke er i tale sat. Derfor er det vigtigt at styrke de studerendes personlige og faglige kompetencer, med henblik på, at håndtere krav i uforudsigelige situationer, herunder konflikt håndtering.

Læringsforudsætninger:
Kompetencer svarende til modul 11 og/eller 12. Valgfaget er både mono og tværfagligt.

Valgfaget udbydes tværprofessionelt

Kriterier for optagelse:
Kompetencer svarende til modul 11 og /eller 12.

Læringsudbytte:
Viden:

  • Skal kunne forstå og reflektere over egne og andres reaktioner med viden fra professionens teori og metode.

Færdigheder:

  • Skal kunne anvende metoder og redskaber til indsamling og analyse af de enkelte situationer og skal mestre færdigheder, der sikrer bevarelse af den færdige uddannedes evne til at virke i professionen.
  • Skal kunne vurdere teoretiske og praksisnære problemstillinger og begrunde de valgte handlinger og løsninger.
  • Skal kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere.

Kompetencer:

  • Skal kunne håndtere komplekse, udviklingsorienterede, og potentielt farlige og uforudsigelige situationer i arbejdssammenhænge
  • Skal kunne identificere egne læringsbehov og i tilknytning til professionen udvikle egen viden og færdigheder

Deltagerantal (min./maks.):
20 – 24 studerende

Underviser:
Sanne Brøndum
Elisabeth Groth Harpsøe
Eksterne undervisere fra klinikken

Periode for afvikling af valgfaget:
Valgfaget afvikles i uge  35 – 36

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3110413514
Dato og tidUge 35 - 36
StedSygeplejerskeuddannelsen
University College Lillebælt
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M
Varighed2 uger - 3 1/3 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmeldingsboxen aktiveres i uge 12 og 13 (fra mandag den 20. marts 2017 kl. 9.00)
NoteHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point