Kunsten at sige til og fra i forhold til andres og egne grænser - herunder konflikthåndtering og anerkendende dialog

Valgfagets titel:
Kunsten at sige til og fra i forhold til andres og egne grænser – herunder konflikthåndtering og anerkendende dialog
/ The trick to say yes or no in relation to the others and its own borders – including conflict management and appreciative dialogue

ECTS-point:
2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
Sygeplejerskeuddannelsen i Odense
University College Lillebælt
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Kriterier for optagelse:
Kompetencer svarende til modul 11 og /eller 12

Valgfagets tema/profil:
På baggrund af en undersøgelse, foretaget af socialt udviklingscenter blandt sygepleje og pædagog studerende, der viste at de studerende i deres kliniske forløb i høj grad blev udsat for krænkende og voldelig adfærd fra både borgere og patienter. Samme undersøgelse viste også, at de krænkende og voldelige oplevelser ikke blev talt om i den teoretiske del af uddannelsen, fordi det er et emne, som ikke er i tale sat. Derfor er det vigtigt at styrke de studerendes personlige og faglige kompetencer, med henblik på, at håndtere krav i uforudsigelige situationer, herunder konflikt håndtering.

Læringsforudsætninger:
Kompetencer svarende til modul 11 og/eller 12

Valgfaget er tværprofessionelt

Læringsudbytte:
Viden:

  • Skal kunne forstå og reflektere over egne og andres reaktioner med viden fra professionens teori og metode

Færdigheder:

  • Skal kunne anvende metoder og redskaber til indsamling og analyse af de enkelte situationer og skal mestre færdigheder, der sikrer bevarelse af den færdige uddannedes evne til at virke i professionen.
  • Skal kunne vurdere teoretiske og praksisnære problemstillinger og begrunde de valgte handlinger og løsninger.
  • Skal kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere.

Kompetencer:

  • Skal kunne håndtere komplekse, udviklingsorienterede, og potentielt farlige og uforudsigelige situationer i arbejdssammenhænge
  • Skal kunne identificere egne læringsbehov og i tilknytning til professionen udvikle egen viden og færdigheder

Deltagerantal:
20 – 24 studerende

Undervisere:
Elisabeth Harpsøe
Sanne Brøndum
Eksterne undervisere fra klinikken

Periode for afvikling af valgfaget: 
Valgfaget afvikles i uge 37 – 38/2016

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3110413513
Dato og tidUge 37 - 38 (12. september - 23. september)
StedSygeplejerskeuddannelsen i Odense
University College Lillebælt
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M
Varighed2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmelding foregår i uge 12 + 13
Tilmeldings-"knappen" aktiveres mandag i uge 12
TilmeldingHUSK; at du skal tilmelde dig fag på et UC eller selvtilrettelagte fag (fx. klinik) svarende til 10 ECTS-point og svarende til alle 6 uger