Kunsten at sige til og fra i forhold til andres og egne grænser - herunder konflikthåndtering og anerkendende dialog

Valgfagets titel:
Kunsten at sige til og fra i forhold til andres og egne grænser – herunder konflikthåndtering og anerkendende dialog / The trick to say yes or no in relation to the others and its own borders – including conflict management and appreciative dialogue

ECTS-point:
2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
Sygeplejerskeuddannelsen i Odense
University College Lillebælt
Blangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Valgfagets tema/profil:
På baggrund af en undersøgelse, foretaget af socialt udviklingscenter blandt sygepleje og pædagog studerende, der viste at de studerende i deres kliniske forløb i høj grad blev udsat for krænkende og voldelig adfærd fra både borgere og patienter.

Samme undersøgelse viste også, at de krænkende og voldelige oplevelser ikke blev talt om i den teoretiske del af uddannelsen, fordi det er et emne, som ikke er i tale sat. Derfor er det vigtigt at styrke de studerendes personlige og faglige kompetencer, med henblik på, at håndtere krav i uforudsigelige situationer.

Kriterier for optagelse:
Praksiserfaring svarende til modul 11 og /eller 12.

Læringsforudsætninger:
Praksiserfaring svarende til modul 11 og/eller 12. Valgfaget er både mono og tværfagligt.

Valgfaget er tværprofessionelt

Læringsudbytte:
Viden:

  • Skal kunne forstå og reflektere over egne og andres reaktioner med viden fra professionens teori og metode.

Færdigheder:

  • Skal kunne anvende metoder og redskaber til indsamling og analyse af de enkelte situationer og skal mestre færdigheder, der sikrer bevarelse af den færdige uddannedes evne til at virke i professionen.
  • Skal kunne vurdere teoretiske og praksisnære problemstillinger og begrunde de valgte handlinger og løsninger.
  • Skal kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere.

Kompetencer:

  • Skal kunne håndtere komplekse, udviklingsorienterede, og potentielt farlige og uforudsigelige situationer i arbejdssammenhænge
  • Skal kunne identificere egne læringsbehov og i tilknytning til professionen udvikle egen viden og færdigheder

Deltagerantal (min./maks.):
20-24 studerende

Undervisere:
Elisabeth Harpsøe
Sanne Brøndum
Eksterne undervisere fra klinikken

Periode for afvikling af valgfaget: 
Uge 37 – 38/2015

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3110513512
Dato og tid7. september 2015 - 18. september 2015
StedBlangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ
Varighed2 uger - 3 1/3 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmeldings-"knappen" aktiveres i uge 12+13/2015