Kritisk refleksion over værdier og viden i egne praksisfortællinger

Valgfagets titel:
Kritisk refleksion over værdier og viden i egne praksisfortællinger / Critical reflection on the values and knowledge in own practice stories

ECTS-point:
2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
Sygeplejerskeuddannelsen i Odense
University College Lillebælt
Blangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Kriterier for optagelse:
Motivation til at forholde sig undersøgende til egne erfaringer fra praksis.
Tålmodighed og interesse i, at lytte og spørge ind til andres erfaringer.
Lyst til at arbejde med egen skriftlighed.

Valgfaget er tværprofessionelt

Valgfagets tema:
Kendskab til egne værdier og handlingsgrundlag ud fra egne oplevelser i sundhedsprofessionel praksis.

Læringsforudsætninger:
Praksiserfaring fra Modul 11 og/eller 12.
Faget udbydes tværfagligt for sundhedsuddannelserne.

Læringsudbytte:
Viden:

 • At den studerende kan redegøre for og reflektere over værdiers betydning i forhold til personlige og faglige praksiskundskaber.
 • At den studerende har viden om essay som erkendelsesform, arbejdsform og refleksionsgrundlag.

Færdigheder:

 • At den studerende kan reflektere over egne praktiske kundskaber i forhold til professionsudvikling – herunder professionens moralske, relationelle og praktiske grundlag.
 • At den studerende udvikler færdighed i at udarbejde essay.
 • At den studerende kan bruge erfaring og essay, som kritisk refleksionsgrundlag.

Kompetencer:

 • Den studerende udvikler kompetencer til at identificere etikken i egen professionspraksis.
 • Den studerende udvikler kompetencer til at vurdere egen og andres praksis ud fra etiske og professionelle tilgange.

Læringsaktiviteter:

 • Sokratisk dialoggruppe
 • Mundtlige oplæg
 • Udarbejdelse af essay
 • Gruppedrøftelser med vejledning
 • Vidensdeling med kritiske refleksioner

Indhold:

 • At arbejde med et undrende perspektiv på sundhedsprofessionel praksis som en vej til forståelse af fagprofessionelle værdier.
 • At tænke fra levede praksiserfaringer.
 • Kendskab til egne værdier i den sundhedsprofessionelle praksis og udvikling af dømmekraften.
 • Forløb med sokratisk dialoggruppe – en dialogbaseret vej til afklaring af egne fagprofessionelle værdier.
 • At tænke og tale fra en hhv. fænomenologisk, hermeneutisk og phronesisk position om egne erfaringer i praksis.
 • Udarbejdelse af essay med gruppedrøftelse og vejledning til teoretiske perspektiver i fht. essay.
 • Dialog om praksis med etiske og faglige teorier som øjenåbnere for etiske og eksistentielle fænomener i en sundhedsprofessionel hverdag.

Litteratur:
Birkler, Jacob (2003): Filosofi og sygepleje. Munksgaard. S. 211-224
Hansen, Finn Thorbjørn (2000): Den sokratiske dialoggruppe – et værktøj til værdiafklaring. Gyldendal Uddannelse s. 85- 105.
Martinsen, Kari og Eriksson, Katie (2009): At se og Å innse. Akribe. s. 126-146.
Hansen, Finn Thorbjørn (2009): Sokratiske samtaler. I: Tidsskriftet ”Uden for Nummer” nr. 18/2009 s. 13-26
Hansen, Finn Thorbjørn (2010): Hermeneutisk praksis og undringens væsen og betydning i sygeplejen. I: Tidsskriftet Akademiske sygeplejersker. Nr. 2/Oktober 2010. s. 5-14.

Supplerende litteratur:
Hansen, Finn Thorbjørn (2008): At stå i det åbne – Dannelse gennem filosofisk undren og nærvær. Hans Reitzels Forlag.
Birkler, Jacob (2009): Etisk håndværk. Munksgaard.
Selvvalgt litteratur til udarbejdelse af essay.

Undervisere:
Inge Rasmussen
Dorte Gram

Deltagerantal:
Max. 25 studerende

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 10 – 11/2016

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3110613113
Dato og tidUge 10 - 11 (7. marts - 18. marts 2016)
StedBlangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ
Varighed2 uger - 3 1/3 ECTS-point
TilmeldingHUSK; at du skal tilmelde dig fag (eller klinik el. lign.) svarende til 10 ECTS-point og svarende til alle 6 uger