Kritisk refleksion over værdier og viden i egne praksisfortællinger

Valgfagets titel:
Kritisk refleksion over værdier og viden i egne praksisfortællinger / Critical reflection on the values and knowledge in own practice stories

ECTS-point:
2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
Sygeplejerskeuddannelsen i Odense
University College Lillebælt
Blangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ

Valgfagsansvarlig uddannelsen:
Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Valgfagets tema:
Kendskab til egne værdier og handlingsgrundlag ud fra egne oplevelser i sundhedsprofessionel praksis.

Kriterier for optagelse:

 • Motivation til at forholde sig undersøgende til egne erfaringer fra praksis.
 • Tålmodighed og interesse i at lytte og spørge ind til andres erfaringer.
 • Lyst til at arbejde med egen skriftlighed.

Læringsforudsætninger:
Praksiserfaring fra modul 11 og 12. Faget udbydes tværfagligt for sundhedsuddannelserne.

Valgfaget er tværprofessionelt

Læringsudbytte:
Viden:

 • At den studerende kan redegøre for og reflektere over værdiers betydning i forhold til personlige og faglige praksiskundskaber.
 • At den studerende har viden om essay som erkendelsesform, arbejdsform og refleksionsgrundlag.

Færdigheder:

 • Den studerende kan reflektere over egne praktiske kundskaber i forhold til professionsudvikling – herunder professionens moralske, relationelle og praktiske grundlag.
 • At den studerende udvikler færdighed i at udarbejde essay.
 • At den studerende kan bruge erfaring og essay, som kritisk refleksionsgrundlag.

Kompetencer:

 • Den studerende udvikler kompetencer til at identificere etikken i egen professionspraksis.
 • Den studerende udvikler kompetencer til at vurdere egen og andres praksis ud fra etiske og professionelle tilgange.

Læringsaktiviteter:

 • Sokratisk dialoggruppe
 • Mundtlige oplæg
 • Udarbejdelse af essay
 • Gruppedrøftelser med vejledning
 • Vidensdeling med kritiske refleksioner.

Indhold:

 • At arbejde med et undrende perspektiv på sundhedsprofessionel praksis som en vej til forståelse af fag-professionelle værdier.
 • At tænke fra levede praksiserfaringer.
 • Kendskab til egne værdier i den sundhedsprofessionelle praksis og udvikling af dømmekraften.
 • Forløb med sokratisk dialoggruppe – en dialogbaseret vej til afklaring af egne fagprofessionelle værdier.
 • At tænke og tale fra en hhv. fænomenologisk, hermeneutisk og phronesisk position om egne erfaringer i praksis.
 • Udarbejdelse af essay med gruppedrøftelse og vejledning til teoretiske perspektiver i fht. essay.
 • Dialog om praksis med etiske og faglige teorier som øjenåbnere for etiske og eksistentielle fænomener i en sundhedsprofessionel hverdag.

Litteratur:
Birkler, Jacob (2003): Filosofi og sygepleje. Munksgaard. S. 211-224
Hansen, Finn Thorbjørn (2000): Den sokratiske dialoggruppe – et værktøj til værdiafklaring. Gyldendal Uddannelse s. 85- 105.
Martinsen, Kari og Eriksson, Katie (2009): At se og Å innse. Akribe. s. 126-146.
Hansen, Finn Thorbjørn (2009): Sokratiske samtaler. I: Tidsskriftet ”Uden for Nummer” nr. 18/2009 s. 13-26
Hansen, Finn Thorbjørn (2010): Hermeneutisk praksis og undringens væsen og betydning i sygeplejen. I: Tidsskriftet Akademiske sygeplejersker. Nr. 2/Oktober 2010. s. 5-14.

Supplerende litteratur:
Hansen, Finn Thorbjørn (2008): At stå i det åbne – Dannelse gennem filosofisk undren og nærvær. Hans Reitzels Forlag.
Birkler, Jacob (2009): Etisk håndværk. Munksgaard.

Selvvalgt litteratur til udarbejdelse af essay.

Deltagerantal:
Max. 25 studerende

Undervisere:
Inge Rasmussen
Dorte Gram

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 39 – 40/2015

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3110713512
Dato og tid21. september 2015 - 2. oktober 2015
StedBlangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ
Varighed2 uger - 3 1/3 ECTS-point
TilmeldingTilmeldings-"knappen" til de ledige pladser aktiveres i uge 17/2015