Kræftpatienters oplevelse af forløb med kræft

Valgfagets titel:
Kræftpatienters oplevelse af forløb med kræft / Cancer-patients’ experiences

ECTS-point:
2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point

Bemærkning:
Vær opmærksom på, at valgfaget  ”Forsknings- og udviklingsbaseret klinisk praksis med fokus på kræftpatienter og palliation” i Svendborg og  valgfaget ”Kræftpatienters oplevelse af forløb med kræft” i Odense er to uafhængige valgfag og det ene tager IKKE afsæt i det andet.

Valgfaget afholdes på:
Sygeplejerskeuddannelsen i Odense
University College Lillebælt
Blangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Kriterier for optagelse:
Sygeplejerskestuderende der, som udgangspunkt, har gennemført modul 11 og/eller modul 12

Valgfagets temaer:
Valgfaget har følgende overordnede temaer, som danner udgangspunkt for fordybelse:

  • Kræftpatienters oplevelse af forløbet med kræft.
  • Den kræftramte families mestring og strategier.
  • Det palliative forløb

Temaerne præsenteres af både tidligere kræftpatienter og sundhedsprofessionelle eksperter. I fordybelsen af temaerne inddrages cases fra praksis, dokumentarfilm og ny forskningsbaseret viden. Diskussion og perspektivering retter sig mod klinisk praksis og evt. udarbejdelse af bachelorprojekt.

Læringsforudsætninger:
Forståelse af og erfaringer med de generelle aspekter af sygeplejen til kræftpatienter, både klinisk og teoretisk. Indsigt i diagnosens betydning for både patient og familie. Erfaring med problembaseret læring, som baggrund for en selvstændig tilgang til temaet.

Læringsudbytte:

  • Opøver sine evner til kritisk vurdering og diskussion af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden med relevans for sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed.
  • Udvælger, beskriver og forholder sig kritisk diskuterende til selvvalgte forskningsbaserede undersøgelser om klinisk relevante sygeplejefaglige problemstillinger med fokus på kræftpatienten, den kræftramte familie og/eller det palliative forløb.
  • Reflekterer over muligheder og barrierer for implementering af udviklings- og forskningsresultater inden for sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed.

Læringsaktiviteter:

  • Diskussion
  • Selvvalgt fordybelse og refleksion
  • Studenteroplæg
  • Videndeling

Indhold:
Oplæg, cases fra praksis, selvstændig fordybelse og diskussion rettet mod fagets temaer med relevans for sygeplejeprofessionen samt fokus på barrierer for implementering af resultater fra udviklings- og forskningsprojekter.

Patientoplevelser fra mødet med sundhedsvæsenet ud fra kræftramtes egne fortællinger og landsdækkende patientundersøgelser. Der fokuseres på bearbejdelse af fortælling og brugerunderundersøgelser i et patientologisk perspektiv for at udlede klinisk sygeplejefaglige problemstillinger.

Den kræftramte families mestring og strategier både i forhold til den voksne med kræft og barnet med kræft. Der fokuseres på belastninger og omsorgsbehov samt mødet med sundhedsprofessionelle. Der problematiseres over den professionelles udfordringer og kompetencer.

Det palliative forløb med fokus på patientologiske og curologiske aspekter.

Detaljeret studieplan, incl. samlet litteraturliste, foreligger en måned før modulstart.

Skema:
Der planlægges ca. 15 lektioner pr. uge, og der fastsættes en ugentlig studiedag. Lektionerne omfatter både oplæg ved intern og eksterne undervisere, gruppedrøftelser / selvvalgt fordybelse og studenteroplæg.

Deltagerantal (min./max.):
12-25 sygeplejerskestuderende

Undervisere:
Underviser på sygeplejerskeuddannelsen i Odense, Lisbeth Frederiksen
Eksterne undervisere: Tidligere kræftpatienter, rådgiver fra Kræftens Bekæmpelse, sygeplejerske med erfaring om det palliative forløb

Periode for valgfagets afholdelse:
Uge 39 – 40/ 2015

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3110613512
Dato og tid21. september 2015 - 2. oktober 2015
StedBlangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ
Varighed2 uger - 3 1/3 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmeldings-"knappen" aktiveres i uge 12+13/2015