Graviditets- og fosterdiagnostik

Valgfagets titel:
Graviditets- og fosterdiagnostik

ECTS-point:
6 uger svarende til 10 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
Klinisk Immunologisk Afdeling
OUH

Kriterier for optagelse:
Bioanalytikerstuderende

Valgfagets profil:
Modulet vil udvikle den studerende til, at kunne vurdere og reflektere over analyser og procedure i forbindelse med diagnosticering af gravide/fostre.

Læringsudbytte/mål:

  • Udvælge, vurdere og diskutere praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden med relevans for bioanalytikerprofessionen og sundhedsfaglig virksomhed
  • Reflektere over muligheder og barrierer for implementering af udviklings- og forskningsresultater indenfor bioanalytikerprofessionen og sundhedsfaglig virksomhed
  • Reflektere over bioanalytikerprofessionens kernekompetencer og udviklingspotentiale
  • Reflektere over egne faglige og personlige ressourcer og udviklingsfelter

Indhold:
Den studerende vil undervejs i modulet blive introduceret for screening for irregulære antistoffer af gravide, blodtypeantistofudredning af gravide, titrering af antistoffer, fænotypebestemmelse på vir, hæmolytisk sygdom hos foster og nyfødt, genomisk RhD bestemmelse af foster og anvendelse af RhD profylakse.

Antal pladser:
1

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 35 – 40/2015

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3210313512
Dato og tid24. august 2015 - 2. oktober 2015
StedKlinisk Immunologisk Afdeling
OUH
Varighed6 uger - 10 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmeldings-"knappen" aktiveres i uge 12+13/2015
TilmeldingBemærkning: Husk at prioriterer dine valg af valgfag på dine tilmeldinger