Knoglemarvstransplantation og autolog stamcellebehandling af patienter

Valgfagets titel:
Knoglemarvstransplantation og autolog stamcellebehandling af patienter

ECTS-point:
6 uger svarende til 10 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
Klinisk Immunologisk Afdeling
OUH

Kriterier for optagelse:
Bioanalytikerstuderende

Valgfagets profil:
Modulet vil udvikle den studerende til, at kunne vurdere og reflektere over procedure i forbindelse med familieudredning af knoglemarvspatienter og autolog stamcellebehandling af patienter.

Læringsudbytte/mål:

  • Udvælge, vurdere og diskutere praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden med relevans for bioanalytikerprofessionen og sundhedsfaglig virksomhed
  • Reflektere over muligheder og barrierer for implementering af udviklings- og forskningsresultater indenfor bioanalytikerprofessionen og sundhedsfaglig virksomhed
  • Reflektere over bioanalytikerprofessionens kernekompetencer og udviklingspotentiale
  • Reflektere over egne faglige og personlige ressourcer og udviklingsfelter

Indhold:
Den studerende vil undervejs i modulet blive introduceret for høst af stamceller, nedfrysning og opbevaring af stamceller i kvælstof, analyser i forbindelse med høst og infusion af stamceller, patientbehandling, kvalitetssikring i forbindelse med håndtering af stamceller, kimærisme, HLA I og II bestemmelse og familieudredning

Antal pladser:
1

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 35 – 40/2015

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3210213512
Dato og tid24. august 2015 - 2. oktober 2015
StedKlinisk Immunologisk Afdeling
OUH
Varighed6 uger - 10 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmeldings-"knappen" aktiveres i uge 12+13/2015
TilmeldingBemærkning: Husk at prioriterer dine valg af valgfag på dine tilmeldinger