Interkulturel sygepleje i en global kontekst

Valgfagets titel:
Interkulturel sygepleje i en global kontekst / Intercultural nursing in a global context

ECTS-point:
6 uger svarende til 10 ECTS-point

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Målet med undervisningen er, at den studerende:
Viden:

 • har viden om begrebet interkulturel sygepleje samt teorier og metoder omkring interkulturel kompetence til patienter i en global kontekst.

Færdigheder:

 • ud fra et patientperspektiv afdækker patientens behov for sygepleje, begrunde, vælge og udfører relevante sygeplejeinterventioner til patienter med forskellig kulturel baggrund.
 • kan søge, finde og vurdere relevante forskningsresultater indenfor området interkulturel sygepleje.
 • opøve færdigheder i at indgå i en relation med patienter med forskellig kulturel baggrund

Kompetencer:

 • kritisk vurderer praksis, udviklings- og forskningsbaseret viden med relevans for interkulturel sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed.
 • reflektere over interkulturelle barrierer og etiske dilemmaer i relevans til sygeplejeprofessionen.
 • erhverver almensproglige og sygeplejefaglige engelskkompetencer.

Tilrettelæggelsesformer og tilknyttede læringsaktiviteter for valgfaget:
Valgfaget er på i alt 6 uger er tilrettelagt med teoretisk forberedelse efterfulgt af 5 ugers udveksling. Udvekslingskontrakten er med Global Contact, som er Mellemfolkeligt Samvirkes frivilligprogram, der arbejder for at fremme dialog og interkulturel forståelse.

Du vil opleve en anden verdensdel og få indsigt i global sundhedssystem. Du vil blive styrket både fagligt og menneskeligt og få erfaring i at tænke løsningsorienteret og innovativt. Du lærer at forholde dig kritisk overfor sundhedssystemet ude som hjemme samt får klinisk sygeplejeerfaring.

Du kan søge om udveksling til:

 • Kenya
 • Tanzania
 • Uganda
 • Nepal
 • Palæstina
 • Vietnam

Udvekslingsperiodens centrale indhold er klinisk sygepleje indenfor primær og sekundær virksomhedsområde. Udvekslingen kræver at du er selvstændig og initiativrig. Der er en sundhedsfaglig kontaktperson på stedet, som sparer med dig under udvekslingen og hjælper dig med dine læringsmål. Der er arrangeret modtagelse samt anvisning af bolig. Der er tilrettelagt et to dages introduktionsmøde samt de briefing og evaluering efter udvekslingen, hvilket foregår i København i forlængelse af ud- og hjemrejsen.

Den teoretiske forberedelse inden udvekslingen foregår på Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle hvor udvekslingen forberedes i form af udarbejdelsen af en læringskontrakt. Under hele forløbet, før, under og efter udvekslingen, er International koordinator Hanne Mirzaei Pedersen hamp@ucl.dk  kontaktperson og vejleder. Der er således faglig vejledning til udarbejdelse af læringskontrakt og udvekslingsaftale. Læringskontrakten skal godkendes af international koordinator.

Den studerende afholder selv udgifter til udvekslingen (se priser og praktisk information på: https://www.globalcontact.dk/praktik/sygeplejerske)

Engelskkundskaber på B niveau er et krav.

Den studerende er forpligtet til, at være buddy fra det tidspunkt, hvor planen for udveksling er godkendt. Det vil sige at vise udenlandske studerende tilrette ved ankomsten og indføre ham/hende i det sociale liv som sygeplejestuderende, ligesom det indebærer en forpligtelse til at formidle erfaringer fra udvekslingsopholdet til andre studerende. Den studerende skal efter endt udveksling aflevere en 3 siders rapport om udvekslingens faglige og personlige udbytte ift. læringskontrakten. Afleveres på Fronter til videndeling og inspiration for medstuderende.

Pensum:
Selvvalgt relevant litteratur i forhold til forberedelse af læringskontrakt, viden om interkulturelle kompetencer samt faglig forberedelse til klinisk udveksling.

Periode for afvikling af valgfaget:
Valgfaget afvikles i uge 35 – 40/2016

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3120713513
Dato og tidUge 35 - 40 ( 29. august - 7. oktober)
Varighed6 uger svarende til 10 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmelding til de ledige pladser foregår fra uge 17