InnoEvent 2.0

Valgfagets titel:
InnoEvent 2.0 / InnoEvent 2.0

ECTS-point:
2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
Erhvervsakademiet Lillebælt
Seebladsgade 1
5000 Odense C

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Valgfaget udbydes i samarbejde mellem Tværgående Uddannelsesudvikling (UCL), alle grunduddannelserne på SUND, Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL), OUH og Odense Kommune.

Valgfagets tema/profil:
Her arbejder vi med demens og innovation baseret på en udfordring stillet af OUH.
I dette valgfag arbejder vi i to processer – først en viden opbyggende proces, herefter i en camp proces.

Hele valgfaget forgår på engelsk.

Læringsaktiviteter og indhold:
Vil du være med til, at komme med bud på løsninger til en udfordring OUH står med?

Antallet af personer med demens forventes, at stige markant i de kommende år. I konceptet InnoEvent sætter OUH sammen med UCL og EAL til foråret spot på tre temaer inden for demens, nemlig ”Efter diagnose”, ”Livet i plejebolig” og ”Den demente og indlæggelse”- og du kan give dit besyv med.

InnoEvent består af to faser, hvoraf den første er videnfasen (uge 10) og den næste er innovationsfasen (uge 11).
I videnfasen (uge 10) får du viden om bl.a. demens, innovation, projektledelse, at indgå i et tværfagligt samarbejde, forandringsprocesser, mv., så du er godt rustet til selve innovationsfasen.
I uge 11 inddeles deltagerne i teams og har én uge til, at komme med deres bud på løsninger på casene. I løbet af ugen bliver I guidet gennem innovative processer af både undervisere, forskere og repræsentanter fra OUH.
Som kulmination på ugen præsenterer alle teams deres idéer for OUH og eksterne dommere, der kårer den bedste idé, som OUH arbejder videre med i praksis.
Glæd dig til en spændende og anderledes læreproces!

Formålsbeskrivelse:
Formålet med InnoEvent 2.0 er, at den studerende udvikler kompetencer til at indgå i tværprofessionelt samarbejde med henblik på at bidrage til innovation i praksis.
Gennem InnoEvent og samarbejdet med praksis lærer den studerende om innovative processer og får derigennem indsigt i arbejdsmarkedets krav til fremtidens innovative medarbejdere.
Den studerende får også indsigt i, hvordan man kan omsætte monofaglig viden i nye sammenhænge og anvende dette til at innovere i nye eller allerede eksisterende organisationer.

Valgfaget er tværprofessionelt

Kriterier for optagelse:
For at deltage i valgfaget skal du tidligere have deltaget på det tværprofessionelle modul 5 – TPM (eller IPT)

Læringsudbytte:
Viden:
Den studerende har viden om:

 • Teorier og begreber inden for innovation og entreprenørskab
 • Processer og arbejdsmetoder inden for innovation og entreprenørskab
 • Grundelementer i projektledelse
 • Demens og rehabilitering

Færdigheder:
Den studerende kan:

 • Anvende og vurdere relevante metoder og teorier inden for innovations- og entreprenørskabsfeltet
 • Analysere udfordringer og på baggrund heraf komme på ideer og mulige løsninger på et fagligt grundlag
 • Indgå i tværfagligt samarbejde og kunne definere snitfladerne mellem faglighederne.
 • Planlægge og organisere projekter
 • Strategisk formidle et budskab til en specifik målgruppe.

Kompetencer:
Den studerende har kompetencer til at:

 • Håndtere usikkerhed, konflikter og kunne navigere i kaos samt reflektere over egne og andres reaktioner i forbindelse med dette.
 • Identificere forskellige roller i et projektsamarbejde samt påtage sig ansvar for dele af projektets processer og leverancer.
 • Reflektere kritisk over samarbejdet, processen og produktet.
 • Reflektere over læringsudbyttet og sætte dette i spil i den studerendes ordinære uddannelsesforløb

Deltagelse:
Du opfylder deltagelsespligten i valgfaget ved, at deltage aktivt og ved at bidrage aktivt til leverancer i forløbet. Opfyldelsen af deltagelsespligten er en forudsætning for at kunne opnå ETCS-point svarede til valgfaget.

Undervisere:
Ingrid Pedersen, Sygeplejerskeuddannelsen, UCL
Undervisere fra Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg og Ergoterapeutuddannelsen, UCL
Katrine Dupont og Sara Emilie Hansen, Tværgående Uddannelsesudvikling, UCL
Undervisere fra EAL

Deltagerantal:
50-60 UCL studerende
60 EAL studerende
Evt. 60 SDU studerende

Periode for afvikling af valgfaget:
Valgfaget afvikles i uge 10 – 11/2017

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3111113114
Dato og tidUge 10 - 11 (6. marts - 17. marts)
Varighed2 uger - 3 1/3 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmelding foregår i uge 47 + 48
Faget er kun udbudt på de ledige pladser
TilmeldingHUSK; at du skal tilmelde dig fag svarende til 10 ECTS-point og svarende til alle 6 uger