InnoEvent 2018 (uge 9 - 11/2018)

Valgfagets titel:
InnoEvent 2018 / InnoEvent 2018

ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 9 – 11 / 2018

Valgfaget afholdes på:
UCL Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
og
Erhvervsakademiet Lillebælt, Seebladsgade 1, 5000 Odense C

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Tværprofessionel koordinator for afdelingen uddannelsen til  ergoterapeut og sygeplejerske i Odense Helle Andersen
Tovholder: Sara Emilie Troelsdatter, Tværgående Uddannelsesudvikling, UCL og Steffen Bader, Fysioterapeutuddannelse, UCL
Valgfaget udbydes i samarbejde mellem alle grunduddannelserne på SUND, Uddannelsesinnovation (UCL), Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL), OUH, Co-lab og CIMT (Center for innovativ medicinsk teknologi)

Valgfagets tema/profil:
I valgfaget arbejder vi med temaet ”Adfærdsændring i forbindelse med forebyggelse af bl.a. misbrug, alkohol, rygning, overvægt ”. Temaet baseres på en række forskellige cases stillet af OUH. Valgfaget er teambaseret, og der arbejdes med innovative og entreprenørielle arbejdsmetoder.

Læringsaktiviteter og indhold:
Se kort video fra InnoEvent 2017 her: https://www.facebook.com/InnoEvent2017/videos/478046535901117/
Vil du være med til at komme med bud på løsninger til udfordringer, som OUH står med inden for temaet Adfærdsændringer i forbindelse med forebyggelse?

Temaet for InnoEvent i 2018 er adfærdsændring i forbindelse med bl.a. misbrug, alkohol, rygning, overvægt mv. Temaet spænder bredt, hvorfor der er mulighed for at kaste sig ud i at arbejde med fx empowerment, motivation, nudging og gamification mv. som en del af teamets innovative løsning.

Årets tema er et vigtigt indsatsområde, som er af stor betydning både for individet såvel som samfundet, hvorfor en række offentlige og private aktører vil indgå i valgfaget som sparringspartnere, oplægsholdere og dommere.

InnoEvent består af to overordnede faser, hvoraf den første er videnfasen (uge 9+10) og den anden er innovationsfasen (uge 11).

I videnfasen (uge 9+10) går vi i dybden med at indsamle, producere og dele viden om adfærdsændringer og forebyggelse. I denne fase arbejdes der også med projektledelse, teamsamarbejde og tværprofessionalitet.

Videnfasen har til formål at give dig en faglig ballast, således at du er rustet til at være den sundhedsfaglige ekspert i dit team, når innovationsfasen går i gang.

Næste fase er innovationsfasen (uge 11). Her har dig og dit team én uge til at komme med jeres bud på løsninger på en af de cases, som OUH stiller. I løbet af ugen bliver I guidet gennem innovative processer af både undervisere, forskere og repræsentanter fra OUH.
Som kulmination på ugen præsenterer alle teams deres idéer for OUH og eksterne dommere, der kårer den bedste idé, som OUH arbejder videre med i praksis.
Glæd dig til en spændende og anderledes læreproces!

InnoEvent er for dig, der har lyst til at udvide dit fagprofessionelle netværk, være i direkte kontakt med praktikere fra både private og offentlige virksomheder og skabe løsninger, som endnu ikke findes.

OBS: Vær opmærksom på, at der er mødepligt lørdag d. 17. marts. Der kompenseres for dette i løbet af uge 9+10.

Undervisningsaktiviterne vil bestå af bl.a. innovationscamp, oplæg af eksperter fra offentlige instanser, private virksomheder, borgere og uddannelsesinstitutioner, feltarbejde, flipped classroom, blended learning, teamøvelser, videoproduktion, pitch og præsentation mv.

Hele valgfaget forgår på engelsk.

Formålsbeskrivelse:
Formålet med InnoEvent 2.0 er, at den studerende udvikler kompetencer til at indgå i tværprofessionelt samarbejde med henblik på at bidrage til innovation i praksis.
Gennem InnoEvent og samarbejdet med praksis lærer den studerende om innovative processer og får derigennem indsigt i arbejdsmarkedets krav til fremtidens innovative medarbejdere.
Den studerende får også indsigt i, hvordan man kan omsætte monofaglig viden i nye sammenhænge og anvende dette til at innovere i nye eller allerede eksisterende organisationer.

Valgfaget er tværprofessionelt

Kriterier for optagelse:
For at deltage i valgfaget skal du tidligere have deltaget på det tværprofessionelle modul 5 – TPM/IPT

Læringsudbytte:
Viden:
Den studerende har viden om:

 • Teorier og begreber inden for innovation og entreprenørskab
 • Processer og arbejdsmetoder inden for innovation og entreprenørskab
 • Grundelementer i projektledelse
 • Forebyggelse og adfærdsændring i forhold til udvalgte problematikker

Færdigheder:
Den studerende kan:

 • Anvende og vurdere relevante metoder og teorier inden for innovations- og entreprenørskabsfeltet
 • Analysere udfordringer og på baggrund heraf komme på ideer og mulige løsninger på et fagligt grundlag
 • Indgå i tværfagligt samarbejde og kunne definere snitfladerne mellem faglighederne.
 • Planlægge og organisere projekter
 • Strategisk formidle et budskab til en specifik målgruppe.
 • Inddrage teknologier i løsninger og forstå anvendelsesmulighederne deri.
 • Inddrage borger/patient i udvikling af løsningsforslag.

Kompetencer:
Den studerende har kompetencer til at:

 • Håndtere usikkerhed, konflikter og kunne navigere i kaos samt reflektere over egne og andres reaktioner i forbindelse med dette.
 • Identificere forskellige roller i et projektsamarbejde samt påtage sig ansvar for dele af projektets processer og leverancer.
 • Reflektere kritisk over samarbejdet, processen og produktet.
 • Reflektere over læringsudbyttet og sætte dette i spil i den studerendes ordinære uddannelsesforløb
 • Identificere hvordan den studerendes monofaglighed kan berige det velfærdsteknologiske område i forhold til udvikling såvel som anvendelse

Deltagelse:
Du opfylder deltagelsespligten i valgfaget ved at deltage aktivt og ved at bidrage aktivt i dit team. Opfyldelsen af deltagelsespligten er en forudsætning for at kunne opnå ETCS-point svarede til valgfaget.
Ved mere en 20 % fravær over de tre uger, skal der udarbejdes en afløsningsopgave, for at kunne bestå faget.

Undervisere:
Oliver Brage Radiografuddannelsen, UCL
Annette Wolters Ergoterapeutuddannelsen, UCL
Steffen Bader, Fysioterapeutuddannelse, UCL
Undervisere fra Erhvervsakademiet og Syddansk Universitet.
Katrine Dupont og Sara Emilie Troelsdatter, Tværgående Uddannelsesudvikling, UCL

Deltagerantal:
50 – 60 UCL studerende
60 EAL studerende
50 SDU studerende
Et antal udenlandske studerende

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer9600010215
Dato og tidDen 26. februar - 16 marts 2018 (uge 9 - 11)
Varighed3 uger svarende til 5 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmeldingsboxen åbner mandag i uge 43
TilmeldingHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point