Idrætsfysioterapi

Valgfagets titel:
Idrætsfysioterapi med fokus på specifikke vævs problematikker, udvalgte idrætsgrene og forskellige aldersgrupper /
Sports Physiotherapy with a focus on specific tissue problem areas, selected sports and special age groups

ECTS-point:
2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
Fysioterapeutuddannelsen, University College Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Valgfagsansvarlig uddannelse: Fysioterapeutuddannelsen, University College Lillebælt.

Kriterier for optagelse:
Fysioterapeutstuderende der har bestået til og med modul 12 på uddannelsen.

Valgfagets tema/profil:
Fysioterapi til idrætsrelaterede problematikker.

Læringsforudsætninger:
Bestået til og med modul 12 på fysioterapeutuddannelsen.

Læringsudbytte:

 • Indsigt og viden om idrætsspecifikke forhold af betydning for udvikling af skader ved specifikke grupper af idrætsudøvere.
 • Indsigt og viden om mulighed for udredning og behandling af specifikke skadesproblematikker.
 • Indsigt og viden om epidemiologiske og ætiologiske faktorer.
 • Udvælge, anvende og diskutere kliniske og parakliniske undersøgelsesmetoder til specifikke idrætsskadeproblematikker.
 • Udvælge, anvende og diskutere behandlingsmetoder til specifikke vævsproblematikker.
 • Planlægge og gennemfører en hensigtsmæssig og målrettet fysioterapeutiske intervention mod forebyggelse af specifikke idrætsskadeproblematikker.

Læringsaktiviteter:

 • Forelæsning
 • Klassediskussion
 • Gruppearbejder
 • Selvstændige studenteroplæg
 • Praktisk afprøvning og opøvning
 • Litteraturlæsning og diskussion

Indhold:
Teori og praksis i:

 • Epidemiologiske og ætiologiske forhold ved specifikke idrætsskader
 • Idrætsskadeforhold ved børne- ældreidræt.
 • Idrætsskadeforhold ved specifikke idrætsgrene (fodbold, håndbold, løb, gymnastik, golf etc.)
 • Anvendelse af undersøgelses og behandlingsteknikker til myofascielle triggerpunkter, fascier (MFR), muskulatur (massage).
 • Anvendelse at tapeteknikker, kinesiotape etc.
 • Anvendelse af specifikke træningsteknikker

Deltagerantal:
Max 34 fysioterapeutstuderende 

Undervisere:
Leif Zebitz, UCL
Gæstelærere

Periode for afvikling af valgfaget:
Valgfaget afvikles i uge  35 – 36

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3410713514
Dato og tidUge 35 - 36
StedFysioterapeutuddannelsen
University College Lillebælt
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M
Varighed2 uger - 3 1/3 ECTS-point
NoteHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point