Hvordan samarbejde med praksis i et Bachelorforløb i et tværprofessionelt perspektiv?

Valgfagets titel:
Hvordan samarbejde med praksis i et Bachelorforløb i et tværprofessionelt perspektiv? /
How to collaborate with practice in a cross-disciplinary perspective as part of a bachelor project?

ECTS-point:
2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
University College Lillebælt
Blangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ

Valgfagsansvarlig uddannelser:
Fysioterapeut-, Ergoterapeut- og Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Kriterier for optagelse:
Se læringsforudsætninger

Valgfaget er tværprofessionelt

Valgfagets tema/profil:
Formålet med valgfaget er, at du som studerende og/eller bachelorgruppe styrkes teoretisk og forberedes via redskaber og metoder til at indgå i samarbejde med praksis om konkrete problemstillinger i forbindelse med bachelorprojekt, samt opnår redskaber til at det kan forgå i et tværprofessionelt perspektiv.

Så har du og/eller din bachelorgruppe mod og lyst til, at samarbejde med studerende fra andre uddannelser om forskellige muligheder for sundhedsfaglige problemstillinger? For i praksis efterspørges professionelle sundhedsudøvere der er dygtige til, at bidrage til udvikling i et samarbejde på tværs af faggrænser”.

Læringsforudsætninger:
Studerende fra alle mellemlange videregående sundhedsuddannelser.

 • At den studerende har interesse i det tværprofessionelle perspektiv vedrørende problemstillinger og udfordringer i praksis
 • At den studerende har overvejelser om og lyst til, at indgå i et samarbejde om en reel problemstilling med en praksisinstitution i deres bachelorprojekt.
 • At den studerende har et ønske om, at resultaterne fra deres bachelorprojekt får et udviklingsperspektiv som kan anvendes i praksis.

Læringsaktiviteter:

 • Dialog med praksis om konkrete tværfaglige problemstillinger
 • Dialogbaseret undervisning på hold, gruppearbejde med dialog, identificere problemstilling i praksis samt udfordringer ved tværprofessionelt samarbejde, formidling, sparring og feedback.

Indhold:
Tværprofessionelt samarbejde:

 • Arbejde med redskaber og metoder til udvikling og styrkelse af tværprofessionelle samarbejde.
 • Forståelse for de udfordringer der er i det tværprofessionelle samarbejde i dagens sundhedssektor.
 • Diskuter det tværfaglige samarbejde og egen professionstilgang med udgangspunkt i de konkrete sundhedsfaglige problemstillinger som er erfaret og identificeret i praksis.

Metoder til bachelorprojekter:

 • Identificere aktuelle sundhedsfaglige problemstillinger i praksis som kan danne baggrund for et muligt tværprofessionelt bachelorprojekt.
 • Redskaber og metoder til organisering af samarbejde med praksis om aktuelle sundhedsfaglige problemstillinger – herunder etiske overvejelser/retningslinjer.
 • Overordnet indføring i teori om aktionsforskning bl.a. participation research, praksisforskning.
 • Formidlingsredskaber og metoder.

Tværprofessionelle bachelorprojekter:

 • Mulige fremgangsmåder ved tværprofessionelt samarbejde ved bachelorprojekter.
 • Vejledning og eksamen ved evt. valg af tværprofessionelle bachelorprojekter.

Læringsudbytte:
Viden:

 • Identificere og formulere problemstillinger som praksissteder har behov for at kvalificere.
 • Redegøre for muligheder og begrænsninger i et tværprofessionelt samarbejde i parksis og i et udviklings-/forskningsperspektiv.
 • Afklare og udvise forståelse for etiske retningslinjer og problemstillinger ved, at indgå i et samarbejde med praksis om et konkret bachelorprojekt.

Færdigheder:

 • Identificere og diskutere tværfaglige aspekter ud fra konkrete og aktuelle sundhedsfaglige problemstillinger
 • Formulere og argumentere for anvendelse af forskningstilgang, som kan anvendes ved udgangspunkt i en aktuel og reel problemstilling fra praksis.
 • Forberede etablering og organisering af samarbejdet med praksis i forbindelse med bachelorprojekt

Kompetencer:

 • Formulere og diskutere egen professionsbidrag til, at identificerede aktuelle sundhedsfaglige problemstillinger.
 • Afprøve og anvende risikoanalyse i projektarbejde samt værdier og roller i projektgrupper
 • Vurdere muligheder for tværprofessionel belysning af problemstillinger i praksis
 • Anvende metoder til formidling som retter sig mod fremadrettede handlinger og overvejelser i forhold til bachelorprojekt

Deltagerantal:
Max 25 studerende

Undervisere:
Lektor Lis Grove-Nielsen, Sygeplejerskeuddannelsen
Lektor Anette Judithe Madsen, Ergoterapeutuddannelsen
Samarbejdspartnere fra praksis

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 6 – 7/2016

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3310113113
Dato og tidUge 6 - 7 (8. februar - 19. februar 2016)
StedBlangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ
Varighed2 uger - 3 1/3 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmeldings-"knappen" til de ledige pladser aktiveres mandag i uge 47/2015
TilmeldingHUSK; at du skal tilmelde dig fag (eller klinik el. lign.) svarende til 10 ECTS-point og svarende til alle 6 uger