Hvordan samarbejde med praksis i et tværprofessionelt perspektiv – rettet mod bachelorprojekt?

Valgfagets titel:
Hvordan samarbejde med praksis i et tværprofessionelt perspektiv – rettet mod bachelorprojekt?
How to collaborate with practice in a cross-disciplinary perspective as part of a bachelor project?

ECTS-point:
2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
University College Lillebælt
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M

Valgfagsansvarlige uddannelser:
Fysioterapeut-, Ergoterapeut- og Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Valgfagets tema/profil:
Formålet med valgfaget er, at du som studerende og/eller bachelorgruppe styrkes teoretisk og forberedes via redskaber og metoder til, at indgå i samarbejde med praksis om konkrete problemstillinger i forbindelse med bachelorprojekt, samt opnår redskaber til at det kan forgå i et tværprofessionelt perspektiv.

”Så har du og/eller din bachelorgruppe mod og lyst til at samarbejde med studerende fra andre uddannelser om forskellige muligheder for sundhedsfaglige problemstillinger? For i praksis efterspørges professionelle sundhedsudøvere der er dygtige til, at bidrage til udvikling i et samarbejde på tværs af faggrænser”.

Valgfaget er tværprofessionelt

Læringsforudsætninger:

 • Studerende fra alle mellemlange videregående sundhedsuddannelser.
 • At den studerende har interesse i det tværprofessionelle perspektiv vedrørende problemstillinger og udfordringer i praksis
 • At den studerende har overvejelser om og lyst til at indgå i et samarbejde om en reel problemstilling med en praksisinstitution i deres bachelorprojekt.
 • At den studerende har et ønske om at resultaterne fra deres bachelorprojekt får et udviklingsperspektiv som kan anvendes i praksis.

Læringsaktiviteter:

 • Dialog med praksis om konkrete tværfaglige problemstillinger
 • Dialogbaseret undervisning på hold, gruppearbejde med dialog, identificere problemstilling i praksis samt udfordringer ved tværprofessionelt samarbejde, formidling, sparring og feedback.

Indhold:

 • Tværprofessionelt samarbejde:
  • Arbejde med redskaber og metoder til udvikling og styrkelse af tværprofessionelle samarbejde.
  • Forståelse for de udfordringer der er i det tværprofessionelle samarbejde i dagens sundhedssektor.
  • Diskuter det tværfaglige samarbejde og egen professions tilgang med udgangspunkt i de konkrete sundhedsfaglige problemstillinger som er erfaret og identificeret i praksis.
 • Metoder til bachelorprojekter:
  • Identificere aktuelle sundhedsfaglige problemstillinger i praksis som kan danne baggrund for et muligt tværprofessionelt bachelorprojekt.
  • Redskaber og metoder til organisering af samarbejde med praksis om aktuelle sundhedsfaglige problemstillinger – herunder etiske overvejelser/retningslinjer.
  • Overordnet indføring i teori om aktionsforskning bl.a. participation research, praksisforskning.
  • Formidlings redskaber og metoder.
 • Tværprofessionelle Bachelorprojekter:
  • Mulige fremgangsmåder ved tværprofessionelt samarbejde ved bachelorprojekter.
  • Vejledning og eksamen ved evt. valg af tværprofessionelle bachelorprojekter.

Læringsudbytte:
Viden:

 • Identificere og formulere problemstillinger som praksissteder har behov for at kvalificere.
 • Redegøre for muligheder og begrænsninger i et tværprofessionelt samarbejde i parksis og i et udviklings/forsknings perspektiv.
 • Afklare og udvise forståelse for etiske retningslinjer og problemstillinger ved at indgå i et samarbejde med praksis om et konkret bachelorprojekt.

Færdigheder:

 • Identificere og diskutere tværfaglige aspekter ud fra konkrete og aktuelle sundhedsfaglige problemstillinger
 • Formulere og argumentere for anvendelse af forsknings tilgang som kan anvendes ved udgangspunkt i en aktuel og reel problemstilling fra praksis.
 • Forberede etablering og organisering af samarbejdet med praksis i forbindelse med bachelorprojekt

Kompetencer:

 • Formulere og diskutere egen professions bidrag til at identificere aktuelle sundhedsfaglige problemstillinger.
 • Afprøve og anvende risikoanalyse i projektarbejde samt værdier og roller i projektgrupper
 • Vurdere muligheder for tværprofessionel belysning af problemstillinger i praksis
 • Anvende metoder til formidling som retter sig mod fremadrettede handlinger og overvejelser i forhold til bachelorprojekt

Deltagerantal:
Max 25 studerende

Undervisere:
Lektor Lis Grove-Nielsen, Sygeplejerskeuddannelsen
Lektor Anette Judithe Madsen, Ergoterapeutuddannelsen
Samarbejdspartnere fra praksis

Periode for afvikling af valgfag:
Valgfaget afvikles i uge 35 – 36/2016

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3310113513
Dato og tidUge 35 - 36 (29. august - 9. september)
StedUniversity College Lillebælt
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M
Varighed2 uger - 3 1/3 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmelding til de ledige pladser foregår fra uge 17
TilmeldingHUSK; at du skal tilmelde dig fag på et UC eller selvtilrettelagte fag (fx. klinik) svarende til 10 ECTS-point og svarende til alle 6 uger