Hvordan samarbejde med praksis i et Bachelorforløb i et tværprofessionelt perspektiv?

Valgfagets titel:
Hvordan samarbejde med praksis i et Bachelorforløb i et tværprofessionelt perspektiv? / How to collaborate with practice in a cross-disciplinary perspective as part of a bachelor project?

ECTS-point:
2 uger svarende til 3 1/3-ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
University College Lillebælt
Blangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Fysioterapeut-, ergoterapeut-, sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Valgfagets tema/profil:
Formålet med valgfaget er, at du som studerende styrkes teoretisk og forberedes via redskaber og metoder til at indgå i samarbejde med praksis om konkrete problemstillinger i forbindelse med bachelorprojekt samt opnår redskaber til at det kan forgå i et tværprofessionelt perspektiv.

Så har du mod og lyst til at samarbejde med studerende fra andre uddannelser omkring sundhedsfaglige problemstillinger? I praksis efterspørges professionelle sundhedsudøvere der er dygtige til at bidrage til udvikling i et samarbejde på tværs af faggrænser”.

Valgfaget er tværprofessionelt

Kriterier for optagelse:
Se læringsforudsætninger

Læringsforudsætninger:

 • Studerende fra alle mellemlange videregående sundhedsuddannelser.
 • At den studerende har interesse i det tværprofessionelle perspektiv
 • At den studerende har overvejelser om og lyst til at indgå i et samarbejde om en reel problemstilling med en praksisinstitution i deres bachelorprojekt.
 • At den studerende har et ønske om at resultaterne fra deres bachelorprojekt får et udviklingsperspektiv som kan anvendes i praksis.

Læringsudbytte:
Viden:

 • Identificere og formulere eksempler på problemstillinger som praksissteder har behov for at kvalificere.
 • Redegøre for fremmende og hæmmende forhold i et tværprofessionelt samarbejde.
 • Afklare og udvise forståelse for etiske retningslinjer ved at indgå i et samarbejde med praksis om et konkret bachelorprojekt.

Færdigheder:

 • Identificere og diskutere tværfaglige aspekter ud fra konkrete og aktuelle sundhedsfaglige problemstillinger
 • Formulere og argumentere for anvendelse af forsknings tilgang som kan anvendes ved udgangspunkt i en aktuel og reel problemstilling fra praksis.
 • Forberede etablering og organisering af samarbejdet med praksis i forbindelse med bachelorprojekt

Kompetencer:

 • Formulere og diskutere egen professions bidrag til nogle identificerede aktuelle sundhedsfaglige problemstillinger.
 • Afprøve og anvende konkrete redskaber og metoder til styrkelse af det tværprofessionelle samarbejde på tværs af sundhedsuddannelserne
 • Anvende metoder til formidling som retter sig mod fremadrettede handlinger og overvejelser i forhold til bachelorprojekt

Læringsaktiviteter:

 • Dialogbaseret undervisning på hold
 • Gruppearbejde med dialog
 • Identificere problemstilling i praksis samt udfordringer ved tværprofessionelt samarbejde, formidling, sparring og feedback.

Indhold:
Tværprofessionelt samarbejde:

 • Arbejde med redskaber og metoder til forberedelse og styrkelse af tværprofessionelle samarbejde.
 • Forståelse for og udfordringer der er i det tværprofessionelle samarbejde i dagens sundhedssektor.
 • Diskuter det tværfaglige samarbejde og egen professions tilgang med udgangspunkt i de konkrete sundhedsfaglige problemstillinger som er erfaret og identificeret i praksis.

Metoder til bachelorprojekter:

 • Identificere aktuelle sundhedsfaglige problemstillinger i praksis som kan danne baggrund for et muligt tværprofessionelt bachelorprojekt.
 • Redskaber og metoder til organisering af samarbejde med praksis om aktuelle sundhedsfaglige problemstillinger – herunder etiske overvejelser/retningslinjer.
 • Overordnet indføring i teori om aktionsforskning bl.a. participation research, praksisforskning.
 • Formidlings redskaber og metoder.

Tværprofessionelle Bachelorprojekter:

 • Mulige fremgangsmåder ved tværprofessionelt samarbejde ved bachelorprojekter.
 • Vejledning og eksamen ved evt. valg af tværprofessionelle bachelorprojekter.

Deltagerantal:
Max 25

Undervisere:
Lektor Lis Grove-Nielsen, Sygeplejerskeuddannelsen
Lektor Anette Judithe Madsen, Ergoterapeutuddannelsen
Samarbejdspartnere fra praksis

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 35 – 36/2015

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3310113512
Dato og tid24. august 2015 - 4. september 2015
StedBlangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ
Varighed2 uger - 3 1/3 ECTS-point
TilmeldingTilmeldings-"knappen" til de ledige pladser aktiveres i uge 17/2015