Graviditets- og fosterdiagnostik

Valgfagets titel:
Graviditets- og fosterdiagnostik

ECTS-point:
6 uger svarende til 10 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
Klinisk immunologisk afdeling, OUH

Kriterier for optagelse:
Bioanalytikerstuderende

Valgfagets profil:
Modulet vil udvikle den studerende til at kunne vurdere og reflektere over analyser og procedure i forbindelse med diagnosticering og monitorering af gravide/fostre.

Læringsudbytte/mål: 

  • Udvælge, vurdere og diskutere praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden med relevans for bioanalytikerprofessionen og sundhedsfaglig virksomhed
  • Reflektere over muligheder og barrierer for implementering af udviklings- og forskningsresultater indenfor bioanalytikerprofessionen og sundhedsfaglig virksomhed
  • Reflektere over bioanalytikerprofessionens kernekompetencer og udviklingspotentiale
  • Reflektere over egne faglige og personlige ressourcer og udviklingsfelter

Indhold:
Den studerende vil undervejs i modulet bl.a. blive introduceret:

  • for screening af gravide for irregulære blodtypeantistoffer
  • antistofidentifikation og udredning
  • titrering af irregulære blodtypeantistoffer
  • fænotypebestemmelse på vir,
  • hæmolytisk sygdom hos foster og nyfødt
  • genomisk RhD bestemmelse af foster samt anvendelse af RhD profylakse.

Litteratur:
Afdelingens forskrifter samt litteratur som forefindes på afdelingen, eller som udleveres ved klinikperiodens start

Antal pladser:
1

Periode for afvikling af valgfaget:
Valgfaget afvikles i uge 35 – 40/2016

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3210413513
Dato og tidUge 35 - 40 (29. august - 7. oktober)
StedKlinisk immunologisk afdeling, OUH
Varighed6 uger svarende til 10 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmelding foregår i uge 12 + 13
Tilmeldings-"knappen" aktiveres mandag i uge 12
TilmeldingHUSK; at prioriterer dine valg af valgfag på dine tilmeldinger