Fysioterapi til nakkesmerter og hovedpine - hold 1

Valgfagets titel:        
Fysioterapi til nakkesmerter og hovedpine / Physiotherapy for cervical spine pathology and headache

ECTS-point:
2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
Fysioterapeutuddannelsen
University College Lillebælt
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Fysioterapeutuddannelsen, University College Lillebælt.

Kriterier for optagelse:
Fysioterapeutstuderende der har bestået modul 12.

Valgfagets tema/profil:
Fysioterapi til mennesker med smerter i nakken og hovedpine.

Læringsforudsætninger:
Bestået modul 12 på Fysioterapeutuddannelsen.

Læringsudbytte:

 • Indsigt og viden om cervicale lidelser med speciel fokus på hovedpine.
 • Indsigt og viden om klassificering af hovedpine typer, undersøgelse og behandling af disse.
 • Indsigt og viden om udvalgte cervicale patologiske tilstande, udredning af disse, behandling og træning.
 • Kan udrede forskellige hovedpineformer gennem anamnese og undersøgelse.
 • Kan planlægge og gennemfører en hensigtsmæssig og målrette fysioterapeutiske intervention mod hovedpine.
 • Kan udrede forskellige cervicale lidelser gennem anamnese og undersøgelse.
 • Kan planlægge og gennemfører en hensigtsmæssig fysioterapeutiske intervention rettet mod en specifik cervical patologi.

Læringsaktiviteter:

 • Ekspert grupper
 • Indsamling af empiri – Anamnese – undersøgelse – behandling – træning.
 • Formidling til patienter (patient undervisning og vejledning).
 • Mesterlære.
 • Gæsteunderviser.
 • Foredrag.
 • Litteratur læsning og anvendelse.

Indhold:
Teori:

 • Klassifikation af hovedpine typer.
 • Retningslinier for undersøgelse og behandling af cervical columna.
 • Cervical patologi.
 • Neuromotorisk kontrol.
 • Kontraindikationer for fysioterapi.

Træning i undersøgelse og behandling af cervicalcolumna:

 • Holdnings analyse.
 • Aktiv – Passiv ledbevægelighed.
 • Specifik segmentær ledbevægelighed.
 • Neurologisk undersøgelse.
 • Specifik palpation.
 • Muskelfunktions undersøgelser.
 • Specifik ledmobilisering.
 • Specifik neuromuskulær træning.
 • Biofeedback vejledt træning.
 • Koordinationstræning.
 • Udspænding / afspænding.
 • Bløddelsbehandling (Myofasciel trigger punkt behandling, massage, MFR).

Deltagerantal:        
Max 24 fysioterapeutstuderende.

Undervisere:
Lektor Hans Kromann Knudsen fysioterapeut master i rehabilitering.
Gæstelærere.

Periode for afvikling af valgfaget:
Valgfaget afvikles i uge 35 – 36/2016

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3410113513
Dato og tidUge 35 - 36 (29. august - 9. september)
StedFysioterapeutuddannelsen
University College Lillebælt
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M
Varighed2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmelding foregår i uge 12 + 13
Tilmeldings-"knappen" aktiveres mandag i uge 12
TilmeldingHUSK; at du skal tilmelde dig fag på et UC eller selvtilrettelagte fag (fx. klinik) svarende til 10 ECTS-point og svarende til alle 6 uger