Fysioterapi til nakkesmerter og hovedpine

Valgfagets titel:       
Fysioterapi til nakkesmerter og hovedpine / Physiotherapy for cervical spine pathology and headache

ECTS-point:        
2 uger svarende til 3 ⅓ ECTS-point

Valgfaget afholdes på:          
University College Lillebælt
Fysioterapeutuddannelsen
Blangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Fysioterapeutuddannelsen, University College Lillebælt

Kriterier for optagelse:
Fysioterapeutstuderende der har bestået modul 12.

Valgfagets tema/profil:    
Fysioterapi til mennesker med smerter i nakken og hovedpine.

Læringsforudsætninger:
Bestået modul 12 på Fysioterapeutuddannelsen

Læringsudbytte:

 • Indsigt og viden om cervicale lidelser med speciel fokus på hovedpine.
 • Indsigt og viden om klassificering af hovedpine typer, undersøgelse og behandling af disse.
 • Indsigt og viden om udvalgte cervicale patologiske tilstande, udredning af disse, behandling og træning.
 • Kan udrede forskellige hovedpineformer gennem anamnese og undersøgelse.
 • Kan planlægge og gennemfører en hensigtsmæssig og målrette fysioterapeutiske intervention mod hovedpine.
 • Kan udrede forskellige cervicale lidelser gennem anamnese og undersøgelse.
 • Kan planlægge og gennemfører en hensigtsmæssig fysioterapeutiske intervention rettet mod en specifik cervical patologi.

Læringsaktiviteter:

 • Ekspert grupper.
 • Indsamling af empiri – Anamnese – undersøgelse – behandling – træning.
 • Formidling til patienter (patient undervisning og vejledning).
 • Mesterlære.
 • Gæsteunderviser.
 • Foredrag.
 • Litteratur læsning og anvendelse.

Indhold:
Teori:

 • Klassifikation af hovedpine typer.
 • Retningslinier for undersøgelse og behandling af cervical columna.
 • Cervical patologi.
 • Neuromotorisk kontrol.
 • Kontraindikationer for fysioterapi.

Træning i undersøgelse og behandling af cervicalcolumna:

 • Holdnings analyse.
 • Aktiv – Passiv ledbevægelighed.
 • Specifik segmentær ledbevægelighed.
 • Neurologisk undersøgelse.
 • Specifik palpation.
 • Muskelfunktions undersøgelser.
 • Specifik ledmobilisering.
 • Specifik neuromuskulær træning.
 • Biofeedback vejledt træning.
 • Koordinationstræning.
 • Udspænding / afspænding.
 • Bløddelsbehandling (Myofasciel trigger punkt behandling, massage, MFR).

Deltagerantal:  
Max 24 fysioterapeutstuderende.

Undervisere:
Lektor Hans Kromann Knudsen fysioterapeut master i rehabilitering.
Gæstelærere.

Periode for afvikling af valgfaget:
Efterår: uge 35 – 36/2015
(Forår: uge 6 – 7)

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3410113512
Dato og tid24. august 2015 - 4. september 2015
StedBlangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ
Varighed2 uger - 3 1/3 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmelding-"knappen" aktiveres i uge 12+13/2015