Idrætsfysioterapi. Undersøgelse, behandling og træning af idrætsskader og muskuloskeletale lidelser med fokus på skulderen (uge 9-11)

Valgfagets titel:
Idrætsfysioterapi. Undersøgelse, behandling og træning af idrætsskader og muskuloskeletale lidelser med fokus på skulderen /
Sports Physiotherapy. Examination, treatment and training of patients with sports related injuries or musculoskeletal disorders with special focus on the shoulder.

ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 9 – 11/2019

Valgfaget afholdes på:
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Fysioterapeutuddannelsen, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Fysioterapeutuddannelsen

Kriterier for optagelse:
Fysioterapeutstuderende der har bestået alle eksaminer til og med 6. semesters klinisk eksamen

Valgfagets tema/profil:
Valgfaget har fokus på idræt- og skulderskader, undersøgelse, behandling, træning og kinetic chain.

Valgfaget vil have afsæt i teori, bedste evidens og praksis omkring undersøgelse, forebyggelse, behandling og træning til denne målgruppe. Der vil være et specielt fokus på inddragelse af kinetic chain i undersøgelse og træning.

Læringsforudsætninger:

 • At den studerende har den viden, samt de færdigheder og kompetencer om valgmodulets temaer, som fremgår af semesterbeskrivelsernes læringsudbytter for 1. til 6. sem.

Læringsudbytte:
Viden:

 • Kan redegøre for relevant teori og evidens om idrætsrelateret patologi, skulder lidelser og kinetic chain, samt teori om undersøgelse, behandling og træning af disse tilstande
 • Indsigt i og viden om idrætsspecifikke forhold af betydning for udvikling af skader ved specifikke grupper af idrætsudøvere.
 • Indsigt i og viden om mulighed for udredning og behandling af specifikke skadesproblematikker.
 • Indsigt i og viden om epidemiologiske og ætiologiske faktorer.

Færdigheder:

 • Kan demonstrere en systematisk fysioterapeutisk undersøgelse af skulderen på en medstuderende
 • Kan planlægge og demonstrere en relevant fysioterapeutisk differentialdiagnostisk udredning af en potentiel patient med idrætsrelateret eller muskuloskeletale skuldersmerter.
 • Kan planlægge og demonstrere specifik og målrettet behandling og træning til en potentiel patient med idrætsrelateret eller muskuloskeletale skuldersmerter

Kompetencer:

 • Kan indgå i en fysioteraputisk kontekst og planlægge samt gennemføre en systematisk og målrettet fysioterapeutisk undersøgelse, behandling og træning på en potentiel patient med idrætsrelateret og muskuloskeletal skulderlidelse.

Læringsaktiviteter:

 • Foredrag ved undervisere (fastansatte og gæstelærere)
 • Selvstændigt gruppearbejde – herunder studenteroplæg
 • Litteraturlæsning og -diskussion.
 • Praksisafprøvning – herunder patientundervisning
 • Casearbejde

Indhold:

 • Teori og praksis omhandlende mennesker med skulder patologi specielt relateret til idræt
 • Teori og praksis omkring idrætsskader generelt
 • Teori og praksis omhandlende rehabilitering i forbindelse med idrætsskader
 • Teori og praksis omhandlende kinetic chain

Deltagerantal:
34 studerende.

Undervisere:
Lektor Hans Kromann Knudsen fysioterapeut og master i rehabilitering
Lektor Leif Zebitz, fysioterapeut og master i rehabilitering
Div. gæstelærere

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3410213216
Dato og tid25. februar - 15. marts 2019 (uge 9-11)
StedUCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Varighed3 uger svarende til 5 ECTS-point
TilmeldingHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point