Undersøgelse og behandling af patienter med kroniske smerter med særligt fokus på nakkesmerter, hovedpine og behandling med akupunktur (uge 35-37)

Valgfagets titel:
Undersøgelse og behandling af patienter med kroniske smerter med særligt fokus på nakkesmerter, hovedpine og behandling med akupunktur
Examination and treatment of patients with chronic pain with a special focus on neck pain, headache and acupuncture treatment

 

ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point

 

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 35-37/2022

 

Valgfaget afholdes på:
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Fysioterapeutuddannelsen, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

 

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Fysioterapeutuddannelsen

 

Kriterier for optagelse:
Fysioterapeutstuderende, der har bestået alle eksaminer til og med 6. semesters kliniske eksamen.

 

Valgfagets tema/profil:
Fysioterapi til mennesker med kroniske smerter, funktionsbegrænsninger og ubehag i nakken og/eller med hovedpine, herunder vestibulære dysfunktioner. Valgfaget vil have afsæt i teori og praksis omkring undersøgelse, forebyggelse og behandling til denne målgruppe. I behandlingsdelen lægges et særligt fokus på manuelle teknikker, træning og akupunktur.

På valgfaget er der desuden indledt et COIL-program med studerende fra et græsk universitet, West Attica.

COIL står for ”Collaborative Online International Learning” og er et udvekslingsprogram i EU, som UCL følger.

Der er 4-8 studerende, som bliver tilbudt et samarbejde med tilsvarende antal græske studerende i besvarelsen af opgaver, der er tilknyttet valgfaget.

Indtil nu har det været opgaven tilknyttet akupunkturundervisningen, der har været oplagt til fællesbesvarelse. Der er forventning om et minimum af engelsksprogsfærdigheder, men ellers kræver opgaven ikke andet. Opgaven forventes at kunne besvares inden for de timer, der i forvejen er tildelt opgaven.

Introduktion til COIL i forbindelse med opstart til valgfaget.

 

Læringsforudsætninger:
At den studerende har dén viden, samt de færdigheder og kompetencer om valgmodulets temaer, som fremgår af semesterbeskrivelsernes læringsudbytter for 1. til 6. sem.

Læringsudbytte:
Viden:

 • Kan redegøre for relevant teori om cervical patologi, om hovedpine (herunder vestibulære dysfunktion), om kronisk smerte og om akupunktur samt teori om undersøgelse og behandling af disse tilstande

Færdigheder:

 • Kan demonstrere en basal og relevant anvendelse af manuelle teknikker og af fysisk træning til behandling af cervical patologi, af hovedpine (herunder vestibulære dysfunktion) og af kronisk smerte
 • Kan demonstrere en basal behandling med akupunktur på medstuderende samt vise færdigheder om praktiske forhold vedr. fx nålehåndtering, sikkerhed og hygiejne

Kompetencer:

 • Kan planlægge, udføre og evaluere en relevant fysioterapeutisk undersøgelse, forebyggelse og behandling af mennesker med cervical patologi, med hovedpine (herunder vestibulære dysfunktion) og med kronisk smerte

 

Læringsaktiviteter:

 • Foredrag ved undervisere (fastansatte og gæstelærere)
 • Selvstændigt gruppearbejde – herunder studenteroplæg
 • Litteratursøgning, artikellæsning og -diskussion.
 • Praksisafprøvning – herunder patientundervisning
 • Casearbejde

Indhold:

 • Teori og praksis omhandlende mennesker med cervical patologi
 • Teori og praksis omhandlende mennesker med hovedpine
 • Teori og praksis omhandlende mennesker med kronisk smerte
 • Teori og praksis omhandlende akupunkturbehandling

 

Undervisere, interne:
Lektor Hans Kromann Knudsen, fysioterapeut og master i rehabilitering
Lektor Gorm Høi Jensen, fysioterapeut og master i rehabilitering

 

Valgfagsansvarlig/intern underviser:
Lektor Michael Kristensen, fysioterapeut og master i rehabilitering og exam.med.acc.

Div. gæstelærere/eksterne undervisere