Idrætsfysioterapi. Undersøgelse, behandling og træning af idrætsskader og muskuloskeletale lidelser med fokus på skulderen (uge 38-40) Odense

Valgfagets titel:
Idrætsfysioterapi. Undersøgelse, behandling og træning af idrætsskader og muskuloskeletale lidelser med fokus på skulderen
Sports Physiotherapy. Examination, treatment and training of patients with sports related injuries or musculoskeletal disorders with special focus on the shoulder.

ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 38-40/2019

Valgfaget afholdes på:
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Fysioterapeutuddannelsen, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Fysioterapeutuddannelsen

Kriterier for optagelse:
Fysioterapeutstuderende, der har bestået alle eksaminer til og med 6. semesters klinisk eksamen

Valgfagets tema/profil:
Valgfaget har fokus på idræts- og skulderskader, undersøgelse, behandling, træning og kinetic chain.

Valgfaget vil have afsæt i teori, bedste evidens og praksis omkring undersøgelse, forebyggelse, behandling og træning til denne målgruppe. Der vil være et specielt fokus på inddragelse af kinetic chain i undersøgelse og træning.

Læringsforudsætninger:

 • At den studerende har den viden samt de færdigheder og kompetencer om valgmodulets temaer, som fremgår af semesterbeskrivelsernes læringsudbytter for 1. til 6. sem.

Læringsudbytte:
Viden:

 • Kan redegøre for relevant teori og evidens om idrætsrelateret patologi, skulderlidelser og kinetic chain, samt teori om undersøgelse, behandling og træning af disse tilstande
 • Indsigt i og viden om idrætsspecifikke forhold af betydning for udvikling af skader ved specifikke grupper af idrætsudøvere
 • Indsigt i og viden om mulighed for udredning og behandling af specifikke skadesproblematikker
 • Indsigt i og viden om epidemiologiske og ætiologiske faktorer

Færdigheder:

 • Kan demonstrere en systematisk fysioterapeutisk undersøgelse af skulderen på en medstuderende
 • Kan planlægge og demonstrere en relevant fysioterapeutisk differentialdiagnostisk udredning af en potentiel patient med idrætsrelateret eller muskuloskeletale skuldersmerter
 • Kan planlægge og demonstrere specifik og målrettet behandling og træning til en potentiel patient med idrætsrelateret eller muskuloskeletale skuldersmerter

Kompetencer:

 • Kan indgå i en fysioterapeutisk kontekst og planlægge samt gennemføre en systematisk og målrettet fysioterapeutisk undersøgelse, behandling og træning på en potentiel patient med idrætsrelateret og muskuloskeletal skulderlidelse

Læringsaktiviteter:

 • Foredrag ved undervisere (fastansatte og gæstelærere)
 • Selvstændigt gruppearbejde – herunder studenteroplæg
 • Litteraturlæsning og -diskussion.
 • Praksisafprøvning – herunder patientundervisning
 • Casearbejde

Indhold:

 • Teori og praksis omhandlende mennesker med skulderpatologi specielt relateret til idræt
 • Teori og praksis omkring idrætsskader generelt
 • Teori og praksis omhandlende rehabilitering i forbindelse med idrætsskader
 • Teori og praksis omhandlende kinetic chain

Undervisere:
Lektor Hans Kromann Knudsen, fysioterapeut og master i rehabilitering
Lektor Leif Zebitz, fysioterapeut og master i rehabilitering
Div. gæstelærere

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3410213916
Dato og tid16. september – 4. oktober 2019 (uge 38-40)
StedUCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Varighed3 uger svarende til 5 ECTS-point
TilmeldingHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point