Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt

Valgfagets titel:
Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt / Bachelor Project Kick Off

ECTS-point:
2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point              

Valgfaget afholdes på:
Fysioterapeutuddannelsen, University College Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Fysioterapeutuddannelsen, University College Lillebælt

Kriterier for optagelse:

 • Fysioterapeutstuderende
 • At den studerende har en ide til emnet for eget bachelorprojekt.
 • Villighed til at give og modtage sparring på projektideer.
 • Kendskab til basal videnskabsteori og metode.

Valgfagets tema/profil:
Idéfabrik: sparring på og udvikling af ideer til bachelorprojekt.

Formålet med valgfaget er, at den studerende kvalificerer egne ideer til bachelorprojekt, som der arbejdes videre med på modul 14. På valgfaget demonstreres og anvendes forskellige metoder til planlægning, idégenerering, idémodning, idéprioritering.

Det er muligt, at deltage i valgfaget som samlet bachelorgruppe. Vi anbefaler at mindst 2 gruppemedlemmer deltager i valgfaget, fordi der er meget sparring i bachelorgrupper. Vi forsøger at finde sparring til deltagere, som evt. er alene med et bachelorprojekt.

Læringsforudsætninger:

 • At den studerende som minimum har en ide til emnet for eget bachelorprojekt
 • Villighed til at give og modtage sparring på projektideer
 • Kendskab til basal videnskabsteori og metode

Læringsudbytte:
Efter modulet kan den studerende:

 • Redegøre for forskellige tilgange/metoder til at arbejde med udvikling og perspektivering af problemfeltet bag en konkret idé her eksemplificeret ved bachelorprojekt.
 • Demonstrere konkret anvendelse af ovenstående tilgange.
 • Kritisk forholde sig til fordele og ulemper ved forskellige metoder til idégenerering og problemafgrænsning i forhold til eget bachelorprojekt.

Læringsaktiviteter:
Undervisningens omdrejningspunkt vil være de studerendes egne interessefelter og ideer. Der vil indgå enkelte forelæsninger, men modulet vil i stort omgang bestå af den studerendes egen fordybning, anvendelse af demonstrerede metoder samt sparring med såvel medstuderende som undervisere.

Indhold:
Eksemplarisk undervisning i idégenererende metoder til at modne og perspektivere de studerendes interessefelter.
Eksempelvis:

 • systematiske refleksionsmetoder med fokus på praksiserfaringer
 • brug af mind-map modeller til at få overblik over interessefeltet
 • interviewmetoder til fokus af interessefelt og problemafgræsning
 • metoder til at identificere manglende vidensfelter indenfor professionen og/eller det valgte emne

Herudover eksempler på konkrete redskaber til planlægning og styring af bachelorforløbet.

Der vil være planlagte aktiviteter både med og uden underviser dagligt fra 8.15-15.30.

Deltagerantal (min./max.):
Max 25 fysioterapeutstuderende.

Undervisere:
Lektor Vibeke Grandt, Fysioterapeut, cand.scient.san.
Post doc. Ph.D, fysioterapeut Camilla Marie Larsen

Periode for afvikling af valgfaget:
Valgfaget afvikles i uge 37 – 38

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3410213514
Dato og tidUge 37 - 38
StedFysioterapeutuddannelsen
University College Lillebælt
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M
Varighed2 uger - 3 1/3 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmeldingsboxen aktiveres i uge 12 og 13 (fra mandag den 20. marts 2017 kl. 9.00)
NoteHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point