Familiefokuseret sygepleje til voksne ramt af alvorlig sygdom

Valgfagets titel:
Familiefokuseret sygepleje til voksne ramt af alvorlig sygdom / Nursing with focus on the familiy to adults with serious illness

ECTS-point:
2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle
University College Lillebælt
Vestre Engvej 51C
7100 Vejle

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Målet med undervisningen er, at den studerende:
Viden:

  • Har viden om tilgangen og til dens anvendelsesmuligheder
  • Har viden om baggrunden for anvendelsen af Familie Fokuseret Sygepleje

Færdigheder:

  • Kan redegøre for udvalgte teoretiske aspekter forbundet med anvendelsen af Familie Fokuseret Sygepleje.
  • Kan forklare grundlæggende tilgange til Familie Fokuseret Sygepleje og lærer at udarbejde Genogrammer i mødet med familierne.

Kompetencer:

  • Formår at reflektere over og begrunde hvorfor det kan være hensigtsmæssigt at inkludere hele familien i sygeplejen.
  • Kan indgå i Familie Fokuseret Sygepleje til forskellige patientkategorier ud fra The Calgary Family Assessment and Intervention Model

Tilrettelæggelsesformer og tilknyttede læringsaktiviteter for valgfaget:
Når en voksen patient rammes af alvorlig sygdom er det ikke kun patienten der påvirkes men tillige patientens nærmeste. Der gives et bud på, hvordan vi i sygeplejen imødekommer denne udfordring. Målet er at støtte hele familien og derigennem styrke de potentialer der ligger i at anvende patientens og de nærmeste egne ressourcer til, at lære at leve med sygdommen.

Undervisningen forløber over en periode af ca. 2 uger med 14 konfrontationstimer, hvor nøglebegreber indenfor metoden Familie Fokuseret Sygepleje belyses og diskuteres: systemteori, narrativ tilgang, genogram, cirkulære og intervenerende spørgsmål, beliefs og anerkendelse.

Der vil være en høj grad af studenteraktivitet på valgmodulet i vekselvirkning med gruppedrøftelser (kategori B), lærer- og studenterstyret undervisning samt oversigtsforelæsninger (kategori A). Der præsenteres endvidere et forskningsprojekt omhandlende Familie Fokuseret Sygepleje.

Der vil være mulighed for en vis studieaktivitet i klinisk praksis

Pensum:
http://esdhweb.ucl.dk/361532.Pensum%20valgfag%207.pdf

Deltagere:
Max 40 studerende

Periode for afvikling af valgfaget:
Valgfaget afvikles i uge 35 – 36/2016

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3120813513
Dato og tidUge 35 - 36 (29. august - 9. september)
StedSygeplejerskeuddannelsen i Vejle
University College Lillebælt
Vestre Engvej 51C
7100 Vejle
Varighed2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmelding foregår i uge 12 + 13
Tilmeldings-"knappen" aktiveres mandag i uge 12
TilmeldingHUSK; at du skal tilmelde dig fag på et UC svarende til 10 ECTS-point og svarende til alle 6 uger