Familiefokuseret sygepleje til voksne ramt af alvorlig sygdom (uge 9 - 11/2018)

Valgfagets titel:
Familiefokuseret sygepleje til voksne ramt af alvorlig sygdom / Family Focused Nursing for adult patients suffering from severe illness

ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 9 – 11/2018

Valgfaget afholdes på:
UCL Campus Vejle, Vestre Engvej 51 C, 7100 Vejle

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen UCL

Valgfagets tema/profil:
På dette valgfag bliver den studerende præsenteret for familiefokuseret sygepleje inspireret af the Calgary Family Assessment and Intervention Model (CFAM/CFIM) beskrevet af Wright & Leahey, 2013. De studerende vil få mulighed for at træne konkrete ”værktøjer” som ruster dem til at inddrage familie og netværk proaktivt i sygdomsforløbet.

Læringsforudsætninger:
De studerende forventes at:

 • Have indgående kendskab til det danske sundhedsvæsen i både primær og sekundær sektor.
 • Have viden om basale komponenter i familiens normale transitionsprocesser.
 • Have gode kundskaber i kommunikation og relations dannelse.
 • Have lyst til, at blive udfordret i arbejdet med familien som en enhed i sundhedsvæsenet.
 • Kunne søge og kritisk forholde sig til internationale videnskabelige artikler.
 • Kunne springe ud på usikker grund og optage familiesamtaler på mobil og give/få konstruktiv feedback.

Læringsudbytte:
Viden:

At den studerende har viden om:

 • Hvordan det er at møde sundhedsvæsenet som pårørende og vigtigheden af at de pårørende bliver inddraget under sygdomsforløbet.
 • Indsigt i det teoretiske afsæt for CFAM/CFIM
 • Systemisk kommunikation
 • Kommunikation med familien under hensyntagen til deltagernes kompetencer og udviklingstrin
 • Illness Beliefs (sygdoms antagelser) indflydelse på hvordan sygdom tackles og anskues fra både fra patientens, de pårørende og den professionelles perspektiv.

Færdigheder:

At den studerende kan:

 • Kan redegøre for relevante teoretiske aspekter forbundet med anvendelsen af CFAM/CFIM
 • Kan forklare grundlæggende tilgange til systemisk kommunikation med familierne.
 • Kan planlægge og gennemføre familiefokuseret sygepleje i det korte og i det mere planlagte møde
 • Kan analysere og vurdere familiemedlemmernes behov i kontakten med sundhedsvæsenet

Kompetencer:

 • Kan anvende CFAM/CFIM og indgå i planlagte og strukturerede samtaler med patient og dennes familie/pårørende under deres kontakt med sundhedsvæsenet.
 • Kan indgå i en non hierarkisk relation og inkludere hele familiens perspektiver og valg samt støtte op om familiens handlekompetencer.
 • Kan håndtere kompleksiteten i familiers samlede situation i forbindelse med sygdom og funktionsnedsættelse
 • Kan indgå i og bidrage til udvikling af faglige og tværfaglige samarbejder om familier og familiefokuserede indsatser i klinisk praksis

Læringsaktiviteter:
Indhold:
Hvorfor er det vigtigt at alle betydningsfulde personer omkring patienten inddrages og støttes under kontakten til sundhedsvæsenet? Hvordan inddrages de i mødet på den travle afdeling? Vi arbejder både med oplæg, diskussioner og studenterstyrede aktiviteter hvor både litteratur, digitale medier, rollespil, innovative projektarbejder mv. tages i brug. Familiefokuseret Sygepleje er en tilgang som styrker både familiens måde at håndtere sygdom på, men også den professionelles arbejdsglæde. Det kræver specielle kommunikative kompetencer at kommunikere systemisk og en gedigen sygeplejefaglig ballast for at kunne inddrage familien som en helhed.

Litteratur:

 • Benzein, EG., Hagberga, M., Saveman, B-I. (2008) ”Being appropiately unusual”: a challenge for nurses in health-promoting conversations with families. Nurs Inq 15(2): 106-115.
 • Moules, NJ. (2009) Therapeutic Letters in Nursing: Examining the Character and Influence of the Written Word in Clinical Work With Families Experiencing Illness. Journal of Family Nursing;15(1):31-49.
 • Sundhedsstyrelsen (2016), Mødet med pårørende til personer med alvorlig sygdom,
 • https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgivelser/2016/~/media/AE70549836C24B72B95E025C6603FCDD.ashx
 • Voltelen, B., Konradsen, H., Østergaard, B. (2016). Family Nursing Therapeutic Conversations in Heart Failure Outpatient Clinics in Denmark: Nurses’ Experiences. Journal of Family Nursing 01;22(2):172-98.
 • Wright, LM. & Leahey, M. 2013, Nurses and Familes: a Guide to Family Assessment and Intervention, 6th ed, F.A. Davis, Philadelphia: kap. 7 s. 219-248.
 • Wright, L.M. & Leahey, M. 1999, Maximizing Time, Minimizing Suffering: The 15-Minute (or less) Family Interview, I: J Fam Nurs; 5; 259-274.
 • Wright, LM. (2015) Brain Science and Illness Beliefs: An Unexpected Explanation of the Healing Power of Therapeutic Conversations and the Family Interventions That Matter. Journal of Family Nursing;21(2):186-205.
 • Wright, LM. & Bell, JM. (2009). Beliefs and Illness A Model for Healing. 1th ed. 4th Floor Press, Canada.  Kap 1-3.
 • stergaard, B. & Konradsen, H. (2016). Teoretisk grundlag. I: Østergaard B & Konradsen H. (red) familiesygepleje, 1 udg. København Munksgaard
 • stergaard, B., Pedersen KS., Voltelen, B. (2014). Familiesygepleje i:Danbjørg DB, Tvistholm N.(red.) Patient. Grundbog i sygepleje , Munksgaard, kap. 15.

Deltagerantal:
Ca. 30 studerende

Undervisere:
Barbara Voltelen, Susanne Mariussen og Laila Busted

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3110613215
Dato og tidDen 26. februar - 16. marts 2018 (uge 9 - 11)
Varighed3 uger svarende til 5 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmeldingsboxen åbner mandag i uge 43
TilmeldingHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point