Evidensbaseret sygepleje

Valgfagets titel:
Evidensbaseret sygepleje / Evidensbased Nursing

ECTS-point:
2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg
University College Lillebælt
Baagøes Allé 8B
5700 Svendborg

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg

Kriterier for optagelse:
Sygeplejerskestuderende og, at de studerende har afsluttet Modul 11 og/eller 12.
At de studerende har et område eller en konkret problemstilling, som de er interesserede i at fordybe sig i.

Valgfagets tema/profil:
Det er væsentligt, at bachelorstuderende er fortrolige med at arbejde evidensbaseret og tilegner sig de nødvendige kompetencer. Idet Bekendtgørelsen for Sygeplejerskeuddannelsen 2008 bl.a. har fokus på, at en professionsbachelor i sygepleje skal kunne udføre kvalitets- og udviklingsarbejder inden for sygepleje og følge, anvende og deltage i forskningsarbejde. Endvidere gøres der i Sundhedsloven opmærksom på, at behandlingen skal være af høj kvalitet.
At det har en stor betydning at nyuddannede sygeplejersker kan arbejde med evidensbaseret sygepleje understøttes af undersøgelser som viser, at sygeplejersker har en negativ holdning til forskningsundersøgelser, fordi de sjældent anvender forskningsresultater i deres sygepleje (Goodfellow 2004: 107-108). Dette kan skyldes, at sygeplejersker mangler kompetencer i at læse og vurdere videnskabelige artikler (Segesten 2004: 45).

Læringsforudsætninger:
I Modul 9 har de studerende i alt 6 lektioner i Evidensbaseret praksis. De fire lektioner består i et oplæg om evidensbaseret praksis, videnskab og analyse af videnskabelige artikler. De studerende arbejder herefter selvstændigt med analyse af to forskningsartikler; en kvalitativ og en kvantitativ. I de sidste 2 lektioner afsluttes forløbet med videndeling og diskussion af evidensen i artiklerne. Endvidere afsluttes modul med en ekstern prøve, der består i en kritisk vurdering af en forsknings- eller udviklingsartikel og overvejelser over, hvordan den kan bidrage til viden i klinisk sygeplejepraksis.

Læringsudbytte:

  • At kritisk kunne vurdere praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden med relevans for sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed
  • At udvælge, beskrive og foretage litteraturundersøgelse af en selvvalgt klinisk sygeplejefaglig problemstilling
  • At diskutere udviklings- og forskningsarbejde med relevans for sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed
  • At reflektere over muligheder og barrierer for implementering af udviklings- og forskningsresultater inden for sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed

Indhold:
Dialogbaseret undervisning. Individuelt og gruppearbejde. Du vil arbejde med sygeplejefaglige problemstillinger fra egen klinisk praksis, og du vil komme til at arbejde med forskellige metoder til at forholde sig kritisk og undrende til sygeplejen. De sygeplejefaglige problemstillinger vil du kvalificere med henblik på søgning efter artikler på nationale og internationale artikeldatabaser. De relevante artikler vurderes med henblik på anvendelse i forhold til den sygeplejefaglige problemstilling, og hvilken betydning den vil have for sygeplejen i klinikken, dette kan med fordel drøftes med klinikken. Hele ovennævnte arbejdsproces kan danne grundlag for bachelorprojektet.

Du vil endvidere møde forskellige eksempler på anvendelse af evidens i klinisk praksis.

Litteratur:
Buus N, Kristiansen H M, Tingleff E B, og Rossen C B. Litteratursøgning i praksis – begreber, strategier og modeller. Sygeplejersken 2008/10.
Chinn PL, Kramer MK (2005) Udvikling af kundskaber i sygeplejen. Akademisk  Forlag.
Leake P Y. Teaming With Students and a Sacred Cow Contest to Make Changes in Nursing Practice. The Journal of Continuing Education in Nursing. 2004; 35 (6): 271-277.
Martinsen K. (2006) Samtalen, skønnet og evidensen. Gads Forlag.
Nortvedt  M. W., Jamtvedt G., Graverholt B., Reinar L.M. (2008) Å arbeide og undervise kunnskapsbaseret – an arbeidsbok for sykepleiere. Norsk Sykepleierforbund. Oslo.
Willman A., Stoltz P., Bahtsevani  C. (2007): Evidensbaseret sygepleje – en bro mellem forskning og klinisk virksomhed. Gads forlag. 2.udg.
Evidensniveauer og styrkegraderinger af anbefalinger https://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/3E5E326CD6E54D609575282C73F9F9F2.ashx

Deltagerantal:
16 – 25 sygeplejerskestuderende

Undervisere:
Lene Moestrup
Ellen Bugge
Lise Carlsen, bibliotekar
Eksterne undervisere:
Maria Fetouhi, klinisk vejleder afd.Y, OUH
Britt Borregaard, udviklingssygeplejerske afd. T, OUH.

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 10 – 11/2016

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3140213113
Dato og tidUge 10 - 11 (7. marts - 18. marts 2016)
StedBaagøes Allé 8B
5700 Svendborg
Varighed2 uger - 3 1/3 ECTS-point
TilmeldingHUSK; at du skal tilmelde dig fag (eller klinik el. lign.) svarende til 10 ECTS-point og svarende til alle 6 uger