Evidensbaseret klinisk sexologi i et tværprofessionelt rehabiliteringsperspektiv (uge 9 - 11/2018)

Valgfagets titel:
Evidensbaseret klinisk sexologi i et tværprofessionelt rehabiliteringsperspektiv / Evidencebased Clinical Sexology in a Multidisciplinary Rehabilitation Perspective

ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
Sundhedsuddannelserne, UCL Campus Odense, Niels Bohrs Alle 1, 5230 Odense M

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 9 – 11 / 2018

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Tværprofessionel koordinator Afdelingen for uddannelsen til ergoterapeut og sygeplejerske i Odense Helle Andersen
Tovholder: Helle Gerbil Fysioterapeutuddannelsen, primært
Pia Runge Mahler Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg, sekundært

Valgfagets tema/profil:
De studerende tilegner sig særlig viden om evidensbaseret klinisk sexologi i et tværprofessionelt rehabiliteringsperspektiv, og gør brug af professionernes særlige faglige færdigheder i forhold sexologiske problemstillinger. De studerende indgår i en kritisk diskussion af problemstillinger inden for sexologisk rehabilitering samt i faglig dialog om professionsudøvelse i et internationalt perspektiv.

Læringsforudsætninger:
Sundhedsprofessionsstuderende med basis kompetence i menneskets anatomi, fysiologi, sygdomslære, psykologi, kommunikation, videnskabsteori, etik og tværprofessionelt samarbejde. Specifikke faggrupper: Sygepleje-, fysioterapeut-, ergoterapeut-, radiograf-, bioanalytiker.

Læringsudbytte:
Viden; den studerende har forståelse for:

 • Seksualitet som et basalt menneskeligt behov
 • Seksualitet som en integreret del i et rehabiliteringsforløb
 • Anatomi og fysiologi relateret til den seksuelle funktion
 • Den seksuelle funktion og responscyklus
 • Seksuelt relaterede problemer og seksuelle dysfunktioner som følge af sygdom, traumer og behandling
 • Seksuelle konsekvenser som følge af fx hjerte-kar sygdomme, cancer, diabetes, muskuloskeletale-, neurologiske og psykiatriske lidelser
 • Seksualitet i forskellige livsfaser
 • Kulturelle og sociale barrierer
 • Kropsbevidsthed, sensualitet og intimitet
 • Faglige ansvars- og interventionsområder for sundhedsprofessionelle
 • Kendskab til hjælpemidler, som anvendes ved sexologiske problemstillinger
 • Kendskab til metoder og teknikker, som anvendes ifm. sexologiske problemstillinger

Færdigheder:

 • Den studerende kan:
 • Identificere seksuelle problemstillinger hos patienter/brugere/borgere
 • Kommunikere og vejlede patienter/brugere/borgere med seksuelle problemstillinger

Kompetencer:

 • Den studerende kan:
 • Reflektere over egen seksualitet, egne normer, værdier og holdninger til seksualitet.
 • Søge evidensbaseret fokuseret litteratur om problemstillinger ift. sygdom, sundhed og seksualitet
 • Analysere og anvende relevante nationale og / eller videnskabelige internationale artikler

Der lægges vægt på det tværprofessionelle læringsudbytte.

Læringsaktiviteter:

 • undervisning og oplæg fra undervisere
 • studie-gruppearbejde
 • dialog, debat, diskussion og refleksion
 • øvelser, individuelle og parvise
 • læsning af litteratur og artikler
 • søgning af litteratur og artikler
 • studieopgaver individuelt og i studiegrupper
 • rådgivning og vejledning
 • studenteroplæg i gruppe
 • peer-feedback til andre studerende
 • feedback fra undervisere
 • selvtilrettelagte studiebesøg

Indhold:

 • Seksualitet – definition, begreb og rettigheder
 • Seksuel anatomi og fysiologi
 • Den seksuelle funktion og den seksuelle respons cyklus
 • Seksuelt relaterede problemer som følge af sygdom, traumer og behandling
 • Konsekvenser og senfølger af sygdomme af betydning for seksualiteten
 • Seksualitet i forskellige livsfaser
 • Kulturelle og sociale barriere
 • Kropsbevidsthed, sensualitet og intimitet
 • Egne normer, værdier og holdninger til seksualitet
 • Seksuelle hjælpemidler
 • Sexologisk rådgivning og intervention
 • Ansvars- og interventionsområde

Litteratur:  

Supplerende litteratur:

 • I forbindelse med undervisningen anvendes relevant national og international forskningsbaseret litteratur og artikler, til inspiration for afdækning af problemfelter og interventionsmuligheder.
 • Internationale forskningsbaserede artikler gøres tilgængelige og anvendes i studieaktiviteter.

Deltagerantal:
30 studerende

Undervisere:
Lektor Pia Runge Mahler, Sygeplejerske, Cand.cur
Lektor Helle Gerbild, Fysioterapeut, Cand.scient.san, Master i sexologi og Ph.d. stud.

Kriterier for optagelse:
Skal have bestået monofaglig klinisk eksamen

Andre bemærkninger:
En tværprofessionel sammensætning af holdet og studiegrupperne vil blive prioriteret.
Studerende vil kunne forvente i et vist omfang at arbejde med særlige interesseområder inden for valgfagets temaer.

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer9600008215
Dato og tidDen 26. februar - 16. marts 2018 (uge 9 - 11)
Varighed3 uger svarende til 5 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmeldingsboxen åbner mandag i uge 43
TilmeldingHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point