Evidens og evidensbaseret praksis i et kvantitativt og kvalitativt perspektiv - hvorledes vurderes og anvendes kvaliteten af den eksisterende viden? (uge 38-40) - Odense

Valgfagets titel:
Evidens og evidensbaseret praksis i et kvantitativt og kvalitativt perspektiv – hvorledes vurderes og anvendes kvaliteten af den eksisterende viden? / Evidence and evidence-based practice in a quanti-  and qualitative perspective – how to critically  appraise and apply existing knowledge in clinical practice?

ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 38 – 40/2018

Valgfaget afholdes på:
UCL, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Valgfagets tema/profil:
De tværprofessionelle studieaktiviteter i valgfaget er tilrettelagt med henblik på udvikling af de studerendes monofaglige og tværprofessionelle kompetencer.

Evidens og evidensbaseret praksis er begreber, der har været anvendt siden Sackett introducerede evidensbegrebet i 1970’erne. I virkeligheden opstod ideen lang tid før da, idet  James Lind udførte det første RCT og det første Systematiske Review  i 1790’erne.

Evidensbaseret praksis og klinisk beslutningstagning er begreber der er indbyrdes afhængige af hinanden, hvilket vil være et spotpoint på dette valgfag.

Evidensbegrebet er i sin grundlæggende form udviklet ud fra en positivistisk kvantitativ tilgang til behandling af menneskers sygdomme.

På dette valgfag arbejdes der med en bredere tilgang til evidensbegrebet, hvor den kvalitative humanistiske anvendelse også inddrages. Dette via akronymet FAME, der er udviklet af professor A. Pearsson fra Adeleaide i Australien.

Med dette som grundlag arbejdes der med, hvorledes evidensbaseret praksis influerer på den samlede sundhedstilstand indenfor udvalgte områder. Dette belyses i relation til, hvorledes evidensbaseret kvantitativ og kvalitativ viden skabes, sammenfattes, formidles og implementeres i klinisk praksis.

I den evidensbaserede praksis er det essentielt, at den sundhedsprofessionelle er i stand til at vurdere kvaliteten af den mangfoldighed af materialer, der hele tiden strømmer ud, med det formål at forbedre praksisindsatser. Hvad er god evidens og hvad er fake?

Det er således de grundlæggende elementer i evidensbaseret praksis, der er helt centrale i dette valgfag, med god mulighed for kobling til egne problemstillinger.

Valgfaget sætter dig i stand til, at vurdere:

 • kliniske retningslinjer
 • systematiske review
 • kliniske studier

Ovenstående vil være et særdeles godt grundlag for arbejdet med BA-projektet

Indhold:

 • Evidensbegrebet
 • Clinical Guidelines, hvorledes udvikles og vurderes disse i et kritisk perspektiv?
 • Systematiske review, hvorledes udvikles og vurderes disse i et kritisk perspektiv?
 • Kliniske studier, hvorledes udvikles og vurderes disse i et kritisk perspektiv?
 • Hvorledes formulerer jeg et fokuseret spørgsmål?
 • Hvilke kriterier skal jeg anvende når jeg søger litteratur til at besvare mit kliniske spørgsmål?
 • Hvorledes foretager jeg en kritisk vurdering af de materialer jeg har fundet?
 • Hvorledes foretages der en sammenfatning af de fundne resultater, og hvorledes kan disse danne baggrund for anbefalinger for praksis?

Undervisningsform:
Veksling mellem oplæg, øvelser og arbejde med selvstændige problemstillinger

Valgfaget afsluttes med en fremlæggelse af arbejdet med en selvvalgt problemstilling.

Valgfaget varetages af:
Palle Larsen, ph.d. og lektor, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg med tilknytning i Afdeling for Anvendt Sundhedsforskning

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer9600009015
Dato og tidDen 17. september - 5. oktober 2018 (uge 38-40)
StedUCL Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Varighed3 uger svarende til 5 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmeldingsboxen åbner mandag i uge 16
TilmeldingHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point