Occupational Science (uge 35-37) Odense

Valgfagets titel:
Occupational Science

ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS point

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 35 -37/2019

Valgfaget afholdes på:
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Ergoterapeutuddannelsen, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Ergoterapeutuddannelsen/Stina Meyer Larsen

Valgfagets tema/profil:
Valgfaget ”Occupational Science” handler om fordybelse i dén viden og de begreber, der forskes i inden for Occupational Science eksempelvis Occupational Balance, Occupational Identity, Occupational Justice, Occupational Deprivation.
Der arbejdes med de nævnte begreber samt med et selvvalgt emne eller en selvvalgt problemstilling samt hvorledes Occupational Science bidrager til faget Ergoterapi og visa versa.

Læringsforudsætninger:
Du skal have lyst til at arbejde med Occupational Science og fordybe dig i, hvorledes dette vidensfelt kan implementeres og indgå i den ergoterapeutiske praksis.
Endvidere skal du være motiveret for at arbejde med en kritisk stillingtagen til egen profession samt hvorledes Occupational Science kan bidrage til udvikling og evidensbasering af den ergoterapeutiske praksis.

Læringsudbytte:
Viden
Den studerende har:

 • viden om metoder og standarder for kvalitetssikring, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling og kan reflektere over deres anvendelse,
 • viden om og kan reflektere over videnskabsteori, forskningsmetode og modeller til evaluering, kvalitetssikring og -udvikling samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis.

Færdigheder
Den studerende kan:

 • mestre relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt initiere og deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde.

Kompetencer
Den studerende kan:

 • selvstændigt identificere behov for at indgå i faglig udvikling gennem deltagelse i forsknings-, udviklings- og projektarbejde af relevans for ergoterapi,
 • håndtere og påtage sig ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling,
 • udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov.

Indhold:

 • Occupational Science, oprindelse, formål og udvikling
 • Begreber i Occupational Science
 • Samspil mellem ergoterapi og Occupational Science
 • Occupational Science’s betydning for evidensbasering af ergoterapeutisk praksis

Litteratur:

 • Kristens, H.K., Schou, A.S.B. & Mærks, J.L. 2017. Nordisk aktivitetsvidenskab. Kbh.: Munksgaard
 • Yderlige litteratur tilføjes

Undervisere:
Stina Meyer Larsen, Ergoterapeutuddannelsen, UCL
Hanne Peoples, Afd. for anvendt Sundhedsforskning, UCL

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3310113916
Dato og tid26. august – 13. september 2019 (uge 35-37)
StedUCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Varighed3 uger svarende til 5 ECTS-point
TilmeldingHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point