Den diagnostiske patient (uge 38-40) Odense

Valgfagets titel:
Den diagnostiske patient

ECTS point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 38 – 40, 2019

Valgfaget afholdes på:
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Valgfagets tema:
Forløbet retter sig mod bioanalytikerstuderende, som ønsker at forsøge sig som diagnostisk samarbejdspartner i forhold til den primære og sekundære sundhedssektor. Fokus er på optimering af de diagnostiske ydelser i korte patientforløb, som involverer forskellige grupper af sundhedsprofessionelle.

Gennem forløbet udvikles de studerendes personlige, organisatoriske og kommunikative kompetencer. Dermed styrkes evnen til at anvende og formidle faglig viden i det tværfaglige felt med andre sundhedsprofessionelle og patienter på sengeafdelinger og i lægepraksis.

De studerende vil i forløbet arbejde med udformning af digitalt undervisningsmateriale, som kan benyttes af andre bioanalytikerstuderende, tværprofessionelle samarbejdspartnere eller patienter/pårørende. Dette vil styrke de studerendes viden om implementering og kvalitetssikring af nye analyser/arbejdsgange til gavn for borgere og patienter.

Som bioanalytiker er det væsentligt at have fokus på, at der findes direkte og indirekte patientkontakt. Indirekte patientkontakt findes hovedsageligt på afdelinger som klinisk mikrobiologisk afdeling og klinisk afdeling for patologi, hvor de studerende ikke direkte har kontakt til patienterne, men ligeså vigtigt er det, da præparater/prøver er fra patienterne. Der en ”levende” patient bagved alle prøver/undersøgelser, som har brug for et korrekt prøvesvar mht. efterfølgende korrekt behandling.

Indhold:
Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale, der kan bruges til undervisning af én af flg. grupper:

  • Bioanalytikerstuderende
  • Tværprofessionelle samarbejdspartnere
  • Patienter/pårørende

Nærmere beskrivelse af indholdselementer og undervisningens indhold kommer i studieplanen ved forløbsopstart.

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3210213916
Dato og tid16. september – 4. oktober 2019 (uge 38-40)
StedUCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Varighed3 uger svarende til 5 ECTS-point
NoteHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point