Den diagnostiske samarbejdspartner (uge 38-40)

Valgfagets titel: 
Den diagnostiske samarbejdspartner / The Diagnostic Partner in Patient Care

ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 38 – 40/2018

Valgfaget afholdes på:
UCL, Bioanalytikeruddannelsen, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Forløbsbeskrivelse:
Forløbet her retter sig mod bioanalytikerstuderende, som ønsker at forsøge sig som diagnostisk samarbejdspartner i forhold til den primære og sekundære sundhedssektor. Fokus er på optimering af de diagnostiske ydelser i korte patientforløb, som involverer forskellige grupper af sundhedsprofessionelle.

Gennem forløbet udvikles de studerendes personlige, organisatoriske og kommunikative kompetencer. Dermed styrkes evnen til at anvende og formidle faglig viden i det tværfaglige felt med andre sundhedsprofessionelle og patienter på sengeafdelinger og i lægepraksis.

De studerende vil i forløbet arbejde med udformning af digitalt undervisningsmateriale, som kan benyttes af andre bioanalytikerstuderende, tværprofessionelle samarbejdspartnere eller patienter/pårørende. Dette vil styrke de studerendes viden om implementering og kvalitetssikring af nye analyser/arbejdsgange til gavn for borgere og patienter.

Som bioanalytiker er det væsentligt at have fokus på, at der findes direkte og indirekte patientkontakt. Indirekte patientkontakt findes hovedsageligt på afdelinger som klinisk mikrobiologisk afdeling og klinisk afdeling for patologi, hvor de studerende ikke direkte har kontakt til patienterne, men ligeså vigtigt er det, da præparater/prøver, er fra patienterne. Der en ”levende” patient bagved alle prøver/undersøgelser, som har brug for et korrekt prøvesvar mht. efterfølgende korrekt behandling.

Indhold:
Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale, der kan bruges til undervisning af én af følgende grupper:

  • Bioanalytikerstuderende
  • Tværprofessionelle samrabejdspartnere
  • Patienter/pårørende

Bemærkning:
Nærmere beskrivelse af indholdselementer og undervisningens indhold kommer i studieplanen ved forløbsopstart.

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3210213915
Dato og tid17. september - 5. oktober 2018 (uge 38-40)
StedUCL Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Varighed3 uger svarende til 5 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmeldingsboxen åbner mandag i uge 16
TilmeldingHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point