Demens set i et tværprofessionelt perspektiv (uge 6 - 8/2018)

Valgfagets titel:
Demens set i et tværprofessionelt perspektiv / Dementia in an interdisciplinary perspective

ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 6 – 8/2018

Valgfaget afholdes på:
UCL, Vestre Engvej 51C, 7100 Vejle

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Tværprofessionel koordinator Afdeling for Uddannelserne til Sygeplejerske i Svendborg og Vejle, Mette Lomholt Skott
Tovholdere: Trine Holt Clemmensen, fysioterapeutuddannelsen, Laila Mohrsen Busted Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, Kamilla Kielsgaard, Ergoterapeutuddannelsen.

Valgfagets tema/profil:
Formålet med valgfaget er, at den studerende styrkes til at kommunikere og samarbejde med borgere med demens og deres pårørende. Dette opnås gennem forståelse for de sygdomme der leder til demens og forståelse af de udfordringer demens giver for både patienten, pårørende, fagpersoner og samfund. Undervisningen kan i praksis anvendes i både et tværfagligt og monofagligt perspektiv.

Læringsforudsætninger:
Undervisningen udbydes tværprofessionelt og er således relevant for studerende fra alle sundhedsuddannelser.

Det forudsættes, at den studerende har interesse i problemstillinger vedrørende demenssygdom og de udfordringer disse sygdomme medfører for borgere og deres pårørende.

Det forudsættes, den studerende har ønske om at indgå i et samarbejde med andre studerende på tværs af uddannelser med henblik på at løse udfordringer i praksis relateret til demenssygdom i et tværprofessionelle perspektiv.

Læringsudbytte:
Viden

 • Opnå viden om og forståelse for demenssygdomme og det at være pårørende til demensramte
 • Viden om rehabiliteringsbegrebet og indsatser i forhold til problemstillinger indenfor demens
 • viden om pågående forsknings-og udviklingsaktiviteter indenfor demens i UCL.

Færdigheder

 • kunne kommunikere med borgere med demens og deres pårørende
 • kunne se muligheder og løsninger i en tværfaglig indsats i det borgerrettet samarbejde

Kompetencer

 • kunne løse problemstillinger tværfagligt med studerende fra andre sundhedsuddannelser
 • kunne identificere egen rolle og monofaglige bidrag i et tværprofessionelt rehabiliteringsforløb

Fælles læringsudbytter:

Efter 1. del 7. semester kan den studerende:

 • anvende og mestre situationsbestemt og professionsrelevant kommunikation
 • indgå i tværprofessionelt og eventuelt tværsektorielt læring og samarbejde i forskellige kontekster
 • anvende relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt initiere og deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde
 • medvirke til løsning af aktuelle udfordringer kreativt, der forudsætter og udfordrer det tværprofessionelle samarbejde eller professionspraksis

Læringsaktiviteter:
Undervisningen er tilrettelagt som opgavebaseret læring, som er en struktureret og metodisk fremgangsmåde, der er inddelt i tre trin: Introduktion, arbejde med en opgave og formidling, feedback og refleksion.

Den opgavebaserede læring stiller krav om, at studerende indgår aktivt i opgaveløsninger. Der stilles krav til at samarbejde på tværs af uddannelser ved bl.a. at omsætte teori til praksis og derved belyse opgaveløsningen med forskellige tværprofessionelle perspektiver.

Undervisningen vil være baseret på studerendes egen erfaring, cases udvalgt af underviserne og konkrete tværfaglige problemstillinger fra praksis.

Indhold:
Der vil indgå teori om ætiologi og patologi vedrørende demenssygdomme; Alzheimers demens, vasculær demens, frontallap demens samt Lewy body demens.  Der vil indgå beskrivelser af den tværfaglige og tværsektorielle organisering af arbejdet med demens, herunder udredning og rehabilitering i demensforløb. Der vil være teori som retter sig mod kommunikation, relation og samarbejde med borgere med demens, deres pårørende og øvrige tværprofessionelle samarbejdspartnere. Der vil indgå beskrivelser af neuropædagogiske tiltag samt andre psykosociale interventioner til borgere med demens og deres pårørende med henblik på at skabe et sammenhængende patientforløb af høj kvalitet.

Uge 1 har særlig fokus på sygdom og udredning samt det organisatoriske samarbejde omkring demenspatienterne i Danmark.

uge 2 har særlig fokus på rehabilitering, relation og kommunikation med demensramte borgere og deres pårørende samt tværprofessionelt samarbejde omkring borgen med demens.

uge 3 har særlig fokus på interventioner og rehabiliteringsplan i det sundhedsprofessionelle arbejde omkring borgeren med demens.

Litteratur:
Litteratur vil bestå af uddrag fra diverse bøger om demens, offentlig tilgængelige rapporter i PDF format samt videnskabelige artikler i PDF format.

Deltagerantal:
30 studerende

Undervisere:
Trine Holt Clemmensen, Laila Mohrsen Busted, Kamilla Kielsgaard.
Eventuelle gæstelærere kan indgå i undervisningen.

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer9600003215
Dato og tidDen 5. februar - 23. februar 2018 (uge 6 - 8)
Varighed3 uger svarende til 5 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmeldingsboxen åbner mandag i uge 43
TilmeldingHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point