Børneradiografi

Valgfagets titel:
Børneradiografi / Pediatric Radiology

ECTS-point:
4 uger svarende til 6 2/3 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
Radiografuddannelsen, University College Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Radiografuddannelsen, University College Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Lektor Thomas S. Larsen, thsl@ucl.dk

Valgfagets tema/profil:
Formålet med valgfaget er, at sætte fokus på børn i radiografien.

Der vil blive taget udgangspunkt i børns mangfoldighed og sat fokus på kommunikative, psykologiske og kulturelle forhold som spiller ind i børns udvikling.

Radiografisk billeddannelse inddrages i forhold til de forskellige modaliteters anvendelsesmuligheder ved undersøgelse af børn, disse er rettet mod eksemplariske radiologiske og patologiske forhold som er specielle for børn herunder battered child og børnetraumatologi.

Strålebeskyttelse og strålebiologi indgår i tæt relation til modaliteternes anvendelsesmuligheder og begrænsninger ved undersøgelse af børn.

Undervisningen vil tage afsæt i kvalitetssikring og udvikling indenfor feltet med inddragelse videnskabsteoretiske betragtninger i forhold til kvalitative og kvantitative forskningsmetoder.

Læringsforudsætninger:
De studerende skal have fulgt undervisningen på Radiografuddannelsen fra modul 1 – 12

Læringsudbytte:
At den studerende kan:

 • Indsigt i børns kognitive udvikling samt forståelse for vigtigheden af sociale relationer
 • Forståelse for kommunikation med børn
 • Indsigt i radiologisk billeddiagnostik med fokus på børneradiologi
 • Patologiske forhold som er specielt for børn
 • Strålebiologiske forholdsregler ved røntgenfotografering af børn
 • Strålebeskyttelse ved røntgenfotografering af børn
 • Vurdere praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden med relevans for radiografprofessionen og sundhedsfaglig virksomhed
 • Udvælge, beskrive og foretage litteratursøgning af en selvvalgt klinisk radiograffaglig problemstilling

Læringsaktiviteter:

 • Undervisningsforløbet tilrettelægges med dialogbaseret undervisning, hvor den studerende selv byder ind med egne erfaringer og oplevelser med børn i sundhedsvæsenet.
 • Der vil forekomme gruppearbejde og selvstudie.
 • Det er hensigten, at der skabes mulighed for dialog og diskussion omkring mulige emner for udarbejdelse af bachelorprojekter.

Indhold:
Valgfaget i Børneradiografi indeholder følgende elementer:

 • Psykologi
 • Sociologi
 • Kommunikation
 • Radiografisk billeddannelse
 • Radiologi
 • Patologi
 • Strålebeskyttelse/strålebiologi
 • Videnskabsteori
 • Kritisk litteraturlæsning

Undervisere:
Undervisere ved UC Lillebælt, Radiografuddannelsen med kompetence indenfor børneradiografi samt eksterne undervisere.

Kontaktperson:
Lektor Thomas S. Larsen, thsl@ucl.dk

Valgfaget afvikles i perioden:
Valgfaget afvikles i uge 35 – 38

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3510213514
Dato og tidUge 35 - 38
StedRadiografuddannelsen
University College Lillebælt
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M
Varighed4 uger - 6 2/3 ECTS-point
NoteHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point