Børneradiografi

Valgfagets titel:  
Børneradiografi / Pediatric Radiology

ECTS-point:
4 uger svarende til 6 2/3 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
University College Lillebælt
Radiografuddannelsen
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M

Valgfagsansvarlig uddannelse:
University College Lillebælt, Radiografuddannelsen
Lektor Thomas Søndergaard thsl@ucl.dk

Valgfagets tema/profil:

 • Formålet med valgfaget er, at sætte fokus på børn i radiografien.
 • Der vil blive taget udgangspunkt i børns mangfoldighed og sat fokus på kommunikative, psykologiske og kulturelle forhold som spiller ind i børns udvikling.
 • Radiografisk billeddannelse inddrages i forhold til de forskellige modaliteters anvendelsesmuligheder ved undersøgelse af børn, disse er rettet mod eksemplariske radiologiske og patologiske forhold som er specielle for børn herunder battered child og børnetraumatologi.
 • Strålebeskyttelse og strålebiologi indgår i tæt relation til modaliteternes anvendelsesmuligheder og begrænsninger ved undersøgelse af børn.
 • Undervisningen vil tage afsæt i kvalitetssikring og udvikling indenfor feltet med inddragelse videnskabsteoretiske betragtninger i forhold til kvalitative og kvantitative forskningsmetoder.
 • Valgfaget afsluttes med et to dages praktikophold på en radiologisk afdeling i regionen.

Læringsforudsætninger:
De studerende skal have fulgt undervisningen fra Modul 1-12 på Radiografuddannelsen

Læringsudbytte:
At den studerende kan:

 • Indsigt i børns kognitive udvikling samt forståelse for vigtigheden af sociale relationer
 • Forståelse for kommunikation med børn
 • Indsigt i radiologisk billeddiagnostik med fokus på børneradiologi
 • Patologiske forhold som er specielt for børn
 • Strålebiologiske forholdsregler ved røntgenfotografering af børn
 • Strålebeskyttelse ved røntgenfotografering af børn
 • Vurdere praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden med relevans for radiografprofessionen og sundhedsfaglig virksomhed
 • Udvælge, beskrive og foretage litteratursøgning af en selvvalgt klinisk radiograffaglig problemstilling

Læringsaktiviteter:

 • Undervisningsforløbet tilrettelægges med dialogbaseret undervisning, hvor den studerende selv byder ind med egne erfaringer og oplevelser med børn i sundhedsvæsenet.
 • Der vil forekomme gruppearbejde og selvstudie.
 • Det er hensigten, at der skabes mulighed for dialog og diskussion omkring mulige emner for udarbejdelse af bachelorprojekter.

Indhold:
Valgfaget i Børneradiografi indeholder følgende elementer:

 • Psykologi
 • Sociologi
 • Kommunikation
 • Radiografisk billeddannelse
 • Radiologi
 • Patologi
 • Strålebeskyttelse/strålebiologi
 • Videnskabsteori
 • Kritisk litteraturlæsning
 • Klinisk praktikophold

Undervisere:
Undervisere ved University College Lillebælt, Radiografuddannelsen med kompetence indenfor børneradiografi samt eksterne undervisere.

Periode for afvikling af valgfaget:
Valgfaget afvikles i uge 35 – 38/2016

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3510213513
Dato og tidUge 35 - 38 (29. august - 23. september)
StedUniversity College Lillebælt
Radiografuddannelsen
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M
Varighed4 uger - 6 2/3 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmelding til de ledige pladser foregår fra uge 17
TilmeldingHUSK; at du skal tilmelde dig fag svarende til 10 ECTS-point og svarende til alle 6 uger