Børneradiografi

Valgfagets titel:  
Børneradiografi / Pediatric Radiology

ECTS-point:
4 uger svarende til 6 2/3 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
Radiografuddannelsen
University College Lillebælt
Blangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Radiografuddannelsen, University College Lillebælt
Lektor Thomas Søndergaard thsl@ucl.dk

Valgfagets tema/profil:
Formålet med valgfaget er, at sætte fokus på børn i radiografien.

Der vil blive taget udgangspunkt i børns mangfoldighed og sat fokus på kommunikative, psykologiske og kulturelle forhold som spiller ind i børns udvikling.
Radiografisk billeddannelse inddrages i forhold til de forskellige modaliteters anvendelsesmuligheder ved undersøgelse af børn, disse er rettet mod eksemplariske radiologiske og patologiske forhold som er specielle for børn herunder battered child og børnetraumatologi.

Strålebeskyttelse og strålebiologi indgår i tæt relation til modaliteternes anvendelsesmuligheder og begrænsninger ved undersøgelse af børn.

Undervisningen vil tage afsæt i kvalitetssikring og udvikling indenfor feltet med inddragelse videnskabsteoretiske betragtninger i forhold til kvalitative og kvantitative forskningsmetoder.

Valgfaget afsluttes med et to dages praktikophold på en radiologisk afdeling i regionen.

Læringsforudsætninger:
De studerende skal have fulgt undervisningen fra modul 1-12 på Radiografuddannelsen

Læringsudbytte:
At den studerende kan:

 • Indsigt i børns kognitive udvikling samt forståelse for vigtigheden af sociale relationer
 • Forståelse for kommunikation med børn
 • Indsigt i radiologisk billeddiagnostik med fokus på børneradiologi
 • Patologiske forhold som er specielt for børn
 • Strålebiologiske forholdsregler ved røntgenfotografering af børn
 • Strålebeskyttelse ved røntgenfotografering af børn
 • Vurdere praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden med relevans for radiografprofessionen og sundhedsfaglig virksomhed
 • Udvælge, beskrive og foretage litteratursøgning af en selvvalgt klinisk radiograffaglig problemstilling
 • Diskutere udviklings- og forskningsarbejde med relevans for radiografprofession og sundhedsfaglig virksomhed
 • Reflektere over muligheder og barrierer for implementering af udviklings- og forskningsresultater inden for radiografprofession og sundhedsfaglig virksomhed

Læringsaktiviteter:
Undervisningsforløbet tilrettelægges med dialogbaseret undervisning, hvor den studerende selv byder ind med egne erfaringer og oplevelser med børn i sundhedsvæsenet.
Der vil forekomme gruppearbejde og selvstudie.
Det er hensigten, at der skabes mulighed for dialog og diskussion omkring mulige emner for udarbejdelse af bachelorprojekter.

Indhold:
Valgfaget i Børneradiografi indeholder følgende elementer:

 • Psykologi
 • Sociologi
 • Kommunikation
 • Radiografisk billeddannelse
 • Radiologi
 • Patologi
 • Strålebeskyttelse/strålebiologi
 • Videnskabsteori
 • Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder
 • Kritisk litteraturlæsning

Undervisere:
Undervisere ved UC Lillebælt, Radiografuddannelsen med kompetence indenfor børneradiografi samt eksterne undervisere.

Kontaktperson:
Lektor Thomas Søndergaard
thsl@ucl.dk

Periode for afvikling af valgfaget:
Valgfaget afvikles i perioden uge 35 – 38/2015 (og 6 – 9)

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3510213512
Dato og tid24. august 2015 - 18. september 2015
StedBlangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ
Varighed4 uger - 6 2/3 ECTS-point
TilmeldingTilmeldings-"knappen" til de ledige pladser aktiveres i uge 17/2015