POCT-udstyr (uge 9-11)

Valgfagets titel:
POCT-udstyr
360 grader rundt om POCT-udstyr fra et bioanalytisk perspektiv med særligt fokus på kvalitetssikring, anvendelsesområder samt kommunikation og etik

POCT devices
A 360 degrees perspective within the field of POCT devices seen from a Biomedical Laboratory Science’s point of view. The focus areas are quality, application, communication, and ethic


ECTS point:

3 uger svarende til 5 ECTS-point


Periode for afvikling af valgfaget:

Uge 9-11, 2024


Valgfaget afholdes på:
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M


Valgfagsansvarlige:
Ida Dreier, Bioanalytikeruddannelsen
Anja Dalsgaard Dellgren, Bioanalytikeruddannelsen


Valgfagets tema/profil:
Formålet med valgfaget er, at den studerende opnår et kendskab til POCT-udstyr både i forhold til anvendelsen, hvor der vil være særlig fokus på kvalitetssikringer samt de forskellige anvendelsesområder for POCT-udstyr. Derudover vil der også være fokus på det tværprofessionelle samarbejde samt kommunikation og etik i forhold til brugen/anvendelsen af POCT-udstyr.

Dette opnås ved at arbejde med forskellige aspekter af anvendelsen og kvalitetssikringen af POCT-udstyr via eget gruppeprojekt samt oplæg og vidensdeling fra eksterne fagpersoner med kompetencer indenfor POCT-området. Derudover arbejdes der med kommunikation, etik og tværprofessionelle aspekter både gennem teoretisk undervisning og patientoplæg. Valgfaget afsluttes med udvikling af et evidensbaseret gruppeprodukt omhandlende kvalitetssikring og/eller patientperspektiv for et POCT-udstyr.


Læringsudbytte:
Læringsudbytter vil være tilgængelige via ItsLearning senest to uger før kursets start og kan findes i dokumentet: Kriterier Intern prøve i valgfrie elementer mono- og tværfaglige – 7. semester Sundhedsuddannelserne UCL.


Læringsaktiviteter:
Undervisningen er tilrettelagt med gruppearbejder, workshops, undervisningsseancer, onlineaktiviteter og laboratoriearbejde og den er bygget op omkring temadage og innovative studenterdrevne arbejdsprocesser underbygget af workshops faciliteret af undervisere.


Skema:
Endeligt skema er tilgængeligt via TimeEdit senest tre uger før kursets start.


Litteratur:
Litteratur vil fremgå og være tilgængeligt via planer på ItsLearning. Yderligere litteratur fremsøges af de studerende.


Undervisere:
Eksterne eksperter på området samt interne underviser fra uddannelsen.