Behandling, herunder akupunktur, af patienter med kroniske smerter

Valgfagets titel:     
Behandling, herunder akupunktur, af patienter med kroniske smerter / Treatment, including acupuncture, of patients with chronic pain

ECTS-point:  
2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
Fysioterapeutuddannelsen
University College Lillebælt
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Fysioterapeutuddannelsen, University College Lillebælt.

Kriterier for optagelse:
Fysioterapeutstuderende der har bestået alle moduler til og med modul 12.

Valgfagets tema/profil:
Biologiske og psykologiske smerteteorier og –forskning danner udgangspunkt for nuanceret tilgang til forebyggelse, undersøgelse og behandling af kroniske smerter hos patienter med forskellige diagnoser. I behandlingsdelen vil der blive lagt særlig vægt på akupunktur som behandlingsmodalitet til smerter relateret til bevægeapparatet. Der vil, med baggrund i en basal teoretisk indføring i akupunkturens fysiologiske virkemåder, blive undervist i akupunktur som behandling.

Læringsforudsætninger:

 • At den studerende har ajourført viden om smerteemnet svarende til undervisningen i emnet på modul 6 og 8 (Litteratur Smerter en lærebog af Troels Staehelin mf).
 • Aktuelt kendskab til anatomi og neuroanatomi er en forudsætning og forventes læst op til forløbet. Emner vil blive oplyst senere sammen med litteratur.
 • Den studerende skal være indstillet på at deltage praktisk i akupunkturtimerne, herunder at udføre og modtage behandling med akupunktur.

Læringsudbytte (beskrevet i viden, færdigheder og kompetencer):

 • Redegøre for særlig viden om forhold vedr. både den biologiske og den psykologiske smerte
 • Diskutere og analysere både biologiske og psykologiske perspektiver ved en patient med kroniske smerter
 • Integrere biologiske og psykologiske perspektiver i behandlingen af den kroniske smertepatient
 • Udvælge, anvende og diskutere relevante undersøgelser og valide tests til patienter med kroniske smerte
 • Udvælge, anvende, diskutere og individuelt tilpasse relevante fysioterapeutiske behandlingsmetoder (herunder akupunktur) til mennesker med kroniske smerter
 • Viden om akupunkturens fysiologiske virkning, anvendelse samt kontraindikationer for akupunktur, samt praktiske forhold vedr. akupunktur fx nålehåndtering, sikkerhed og hygiejne.
 • Argumentere for udvalgte indstikspunkter, herunder valget af lokale og distale punkter.

Læringsaktiviteter:

 • Foredrag ved underviser og ved gæsteunderviser.
 • Gruppearbejde.
 • Selvstændige studenteroplæg.
 • Litteraturlæsning og diskussion.
 • Praksisafprøvning (akupunktur).

Indhold:

 • Teorier om smerte-kronificerings-proces med afsæt i både biologiske og psykologiske perspektiver
 • Undersøgelse, måling og tests af patienter med kroniske smerter (forsk. diagnoser)
 • Screening og forebyggelse af smerte-kronificering ved personer med (akut) smerte
 • Fysioterapeutisk behandling af en udvalgt patientgruppe med kroniske smerter – behandling set ud fra både et biologisk og psykologiske perspektiv fx:
  • pacing ift. fysisk aktivitet
  • empowerment og coping
  • afspænding
  • medicinering
  • patientskole og – uddannelse
  • akupunkturteori, nålehåndtering, sikkerhed og hygiejne i forbindelse med akupunktur
  • indikationer og kontraindikationer for akupunktur
  • praktiske øvelser i akupunktur
  • gennemgang af videnskabelig litteratur vedr. akupunktur i grupper samt fremlæggelse heraf.

Litteratur:
Kommer senere.

Deltagerantal:
Max 24 studerende

Undervisere:
Lektor Finn Marlet fysioterapeut og cand.scient. i idræt og sundhed.
Lektor Michael Kristensen fysioterapeut og underviser i akupunktur.
Gæstelærere.

Periode for afvikling af valgfaget:
Valgfaget afvikles i uge 37 – 38/2016

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3410413513
Dato og tidUge 37 - 38 (12. september - 23. september)
StedFysioterapeutuddannelsen
University College Lillebælt
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M
Varighed2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmelding foregår i uge 12 + 13
Tilmeldings-"knappen" aktiveres mandag i uge 12
TilmeldingHUSK; at du skal tilmelde dig fag på et UC eller selvtilrettelagte fag (fx. klinik) svarende til 10 ECTS-point og svarende til alle 6 uger