Barnet som patient (uge 6 - 8/2018)

Valgfagets titel:
Barnet som patient / Family Centered Care (FCC)

ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 6 – 8 /2018

Valgfaget afholdes på:
University College Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen UCL

Valgfagets tema/profil:
På dette valgfag bliver den studerende præsenteret for barnet som patient og samarbejdet med forældrene i tværprofessionelt regi, for at der i sundhedsvæsenet kan skabes de bedste rammer for barnet og dets familie.

Læringsforudsætninger:
De studerende forventes at:

 • Have kendskab til det danske sundhedsvæsen både primær og sekundær sektor.
 • Have viden om basale komponenter for vellykket tværprofessionelt samarbejde.
 • Have gode kundskaber i kommunikation.
 • Have kendskab til egen kernefaglighed på børneområdet.
 • Kan søge og kritisk forholde sig til internationale videnskabelige artikler.
 • Kan arbejde selvstændigt med et selvvalgt tværprofessionelt gruppeprojekt.

Læringsudbytte:
Viden:

At den studerende har viden om:

 • Hvordan det er at møde sundhedsvæsenet som barn/forældre og Family Centeret Care (FCC).
 • Vigtigheden for tværprofessionelt samarbejde med familien gennem børns sygdomsforløb
 • Børns normale udvikling med fokus på sprog og kognitive formåen
 • Kommunikation med familien under hensyntagen til deltagernes kompetencer og udviklingstrin
 • Illness Beliefs (sygdoms antagelser) indflydelse på hvordan sygdom tackles

Færdigheder:

At den studerende kan:

 • Kan redegøre for relevante teoretiske aspekter forbundet med anvendelsen af FCC
 • Kan forklare grundlæggende tilgange til konstruktiv kommunikation og konfliktløsningsmodeller med familierne.
 • Kan planlægge og gennemføre tværprofessionelle projekter/tiltag til gavn for det syge barn og familien
 • Kan analysere og vurdere familiemedlemmernes behov i kontakten med sundhedsvæsenet

Kompetencer:

 • Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med børn og familier der kommer i kontakt med sundhedsvæsenet.
 • Kan indgå i en ligeværdig relation og inkludere hele familiens perspektiver og valg og støtte op om familiens handlekompetencer.
 • Kan håndtere kompleksiteten i familiers samlede situation i forbindelse med sygdom og funktionsnedsættelse
 • Kan indgå i og bidrage til udvikling af faglige og tværfaglige samarbejder om børn og familiecentrerede indsatser i klinisk praksis

Læringsaktiviteter:
Indhold: Hvordan opleves det at være barn og komme i kontakt med sundhedsvæsenet og hvad med forældrene? Hvordan kan vi støtte barnet og familien tværprofessionelt? Vi arbejder både med oplæg, diskussioner og studenterstyrede aktiviteter hvor både litteratur, digitale medier, rollespil, innovative projektarbejder mv. tages i brug.

Family Centeret Care er en tilgang hvor både barn og forældre inddrages i sygdoms og behandlingsforløbet. Det kræver specielle kommunikative kompetencer at kommunikere med flere generationer på én gang og en gedigen indsigt i egen kernefaglighed for at kunne arbejde tværprofessionelt.

Litteratur:

 • Brandt, B (2015): Kommunikation som forudsætning for barnets aktivitet og deltagelse. I Ingrid Vej Andersen, IV, Lauritzen, GQ & Stokholm G. Ergoterapi og børn: udvikling, aktivitet og deltagelse. Munksgaard. Kap 10
 • Bylander, HI & Krogh, TK (2014) Dit barns sprog, Dansk Psykologisk Forlag, kap 9-14
 • Houborg, U.(2017) Den sundhedspædagogiske samtale med forældre og børn. I: Jørgensen, K (red) Kommunikation for sundhedsprofessionelle. Gads Forlag. Kap 7.
 • Institute for patient- and family-centered care (2017). Partnering with Patients and Families
 • To Design a Patient- and Family-Centered Health Care System – A Roadmap for the Future http://www.ipfcc.org/resources/Roadmap.pdf  (lok 28 aug 2017)
 • Jensen, C.S., Eg, M. & Herholdt-Lomholdt S.M. red.(2014) Børn, unge og forældres møde med sundhedsvæsenet. Dansk Sygeplejeråd. Nyt Nordisk Forlag.
 • Merrild, L. & Fleischer, AV. (2010) Samtaler med børn: redskaber til professionelle og andre voksne
 • Moretz, J. G., & Abraham, M. (2012). Implementing patient- and family- centered care: Part II – strategies and resources for success. Pediatric Nursing, 38(2), 106-9, 71.
 • Sundhedsstyrelsen (2014). National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese – 9 udvalgte indsatser

Deltagerantal:
Ca. 30 studerende

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer9600005215
DatoDen 5. februar - 23. februar 2018 (uge 6 - 8)
Varighed3 uger svarende til 5 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmeldingsboxen åbner mandag i uge 43
NoteHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point