Aktivitetsvidenskab (uge 35-37)

Valgfagets titel:
Aktivitetsvidenskab / Occupational Science

ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS point

Periode for afvikling af valgfaget:
Efterår: uge 35 – 37/2018

Valgfaget afholdes på:
UCL Ergoterapeutuddannelsen, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Ergoterapeutuddannelsen/Gitte Stokholm

Valgfagets tema/profil:
Valgfaget ”Aktivitetsvidenskab” handler om fordybelse i den viden og de begreber der forskes i inden for aktivitetsvidenskab, eksempelvis Occupational Balance, Occupational Identity, Occupational Justice, Occupational Deprivation.
Der arbejdes med udgangspunkt i et selvvalgt emne eller en selvvalgt problemstilling, samt hvorledes Aktivitetsvidenskab bidrager til faget Ergoterapi og visa versa.

Læringsforudsætninger:
Du skal have lyst til, at arbejde med Aktivitetsvidenskab, og fordybe dig i hvorledes dette vidensfelt kan implementeres og indgå i den ergoterapeutiske praksis.
Endvidere skal du være motiveret for at arbejde med en kritisk stillingtagen til egen profession, samt hvorledes Aktivitetsvidenskab kan bidrage til udvikling og evidensbasering af den ergoterapeutiske praksis.

Læringsudbytte:
Viden:

 • Har viden om metoder og standarder for kvalitetssikring, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling og kan reflektere over deres anvendelse
 • Har viden om og kan reflektere over videnskabsteori, forskningsmetode og modeller til evaluering, kvalitetssikring og -udvikling, samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis

Færdigheder:

 • Kan mestre relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt initiere og deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde

Kompetencer:

 • Kan selvstændigt identificerer behov for at indgå i faglig udvikling gennem deltagelse i forsknings-, udviklings- og projektarbejde af relevans for ergoterapi
 • Kan håndtere og påtage sig ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling
 • Kan udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov

Indhold:

 • Aktivitetsvidenskab, oprindelse, formål og udvikling
 • Begreber i aktivitetsvidenskab
 • Samspil mellem ergoterapi og aktivitetsvidenskab
 • Aktivitetsvidenskabens betydning for evidensbasering af ergoterapeutisk praksis

Litteratur:

 • Kristens, H.K., Schou, A.S.B. & Mærks, J.L. 2017. Nordisk aktivitetsvidenskab. Kbh.: Munksgaard
 • Yderlig litteratur tilføjes

Deltagerantal:
Max 40 studerende

Undervisere:
Stina Larsen, Ergoterapeutuddannelsen, UCL
Line Skaarup, Ergoterapeutuddannelsen, UCL
Gitte Stokholm, Ergoterapeutuddannelsen, UCL

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3310113915
Dato og tid27. august - 14. september 2018 (uge 35-37)
UndervisningUCL Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Varighed3 uger svarende til 5 ECTS point
TilmeldingsfristTilmeldningsboxen åbner mandag i uge 16
TilmeldingHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point