Akademisk skrivning - hold 2

Valgfagets titel:
Akademisk skrivning / Academic Writing

ECTS-point:
2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle
University College Lillebælt
Vestre Engvej 51C
7100 Vejle

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Målet med undervisningen i er, at den studerende opnår:
Viden:

 • viden om forskellige formidlingsformer.

Færdigheder:

 • grundlæggende færdigheder i akademisk argumentation og skriveform.
 • i at udarbejde udkast til en videnskabelig artikel, abstract, poster eller mundtlig præsentation.

Kompetencer:

 • reflekterer over muligheder og barrierer af ny viden, ændrede forståelser og handlemåder på alle trin af formidlingsprocessen.
 • ser sig i stand til at formidle udviklingsviden fra bachelorprojekt til professionelle i klinisk praksis.

Tilrettelæggelsesformer og tilknyttede læringsaktiviteter for valgfaget:
Undervisningen er fordelt over 2 uger, og læringsaktiviteterne tager afsæt i deltageres egne udviklingsprojekter og opgaver der er skrevet i løbet af sygeplejerskeuddannelsen med forelæsninger, dialogbaseret undervisning, diskussioner og praktiske skriveøvelser.

Lektion 1-4:

 • Introduktion til kurset
 • Indlæg om artikelskrivning, artikeltyper, valg af tidsskrift, artiklen som et argument, IMRAD, artikelskrivningsprocessen/7 trin. WORK-SHOP med abstract, oplæg – fælles diskussion af produkt, arbejde med udformning af egen abstract.

Lektion 5-8:

 • Argumentationsteori
 • analyse af tekster ud fra argumentationsteori
 • praktiske øvelser med argumentationsteori
 • skrivningen som faser
 • skriveøvelser
 • writers block etc
 • WORK-SHOP med egen abstract
 • fælles diskussion af produkter
 • arbejde videre med udformning af egen abstract.

Lektion 9-10:

 • WORK-SHOP med egen abstract
 • fælles diskussion af produkter
 • arbejde videre med udformning af egen abstract.

Lektion 11-14:

 • WORK-SHOP med poster
 • oplæg omkring udformning
 • øvelser ud fra egen abstract – omform denne til en poster
 • overvejelser vedrørende mundtlige præsentationer.

Pensum:
http://esdhweb.ucl.dk/361529.Pensum%20valgfag%205.pdf

Deltagere:
Max 40 studerende

Periode for afvikling af valgfaget:
Valgfaget afvikles i uge 39 – 40/2016

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3120613513
Dato og tidUge 39 - 40 (26. september - 7. oktober)
StedSygeplejerskeuddannelsen i Vejle
University College Lillebælt
Vestre Engvej 51C
7100 Vejle
Varighed2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmelding foregår i uge 12 + 13
Tilmeldings-"knappen" aktiveres mandag i uge 12
TilmeldingHUSK; at du skal tilmelde dig fag på et UC svarende til 10 ECTS-point og svarende til alle 6 uger