Akademisk skrivning - hold 2 (Vejle)

Valgfagets titel:
Akademisk skrivning / Academic Writing

ECTS-point:
2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle
University College Lillebælt
Vestre Engvej 51C
7100 Vejle

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Målet med undervisningen i er, at den studerende opnår:
Viden:

  • viden om forskellige formidlingsformer.

Færdigheder:

  • grundlæggende færdigheder i akademisk argumentation og skriveform.
  • i at udarbejde udkast til en videnskabelig artikel, abstract, poster eller mundtlig præsentation.

Kompetencer:

  • reflekterer over muligheder og barrierer af ny viden, ændrede forståelser og handlemåder på alle trin af formidlingsprocessen.
  • ser sig i stand til at formidle udviklingsviden fra bachelorprojekt til professionelle i klinisk praksis.

Tilrettelæggelsesformer og tilknyttede læringsaktiviteter for valgfaget:
Undervisningen er fordelt over 2 uger, og læringsaktiviteterne tager afsæt i deltageres egne udviklingsprojekter og opgaver der er skrevet i løbet af sygeplejerskeuddannelsen med forelæsninger, dialogbaseret undervisning, diskussioner og praktiske skriveøvelser.

Lektion 1-4:

  • Introduktion til kurset.
  • Indlæg om artikelskrivning, artikeltyper, valg af tidsskrift, artiklen som et argument, IMRAD, artikelskrivningsprocessen/7 trin. WORK-SHOP med abstract, oplæg – fælles diskussion af produkt, arbejde med udformning af egen abstract.

Lektion 5-8:

  • Argumentationsteori, analyse af tekster ud fra argumentationsteori, praktiske øvelser med argumentationsteori, skrivningen som faser, skriveøvelser, writers block etc, WORK-SHOP med egen abstract – fælles diskussion af produkter, arbejde videre med udformning af egen abstract.

Lektion 9-10:

  • WORK-SHOP med egen abstract – fælles diskussion af produkter, arbejde videre med udformning af egen abstract.

Lektion 11-14:

  • WORK-SHOP med poster, oplæg omkring udformning – øvelser ud fra egen abstract – omform denne til en poster, overvejelser vedrørende mundtlige præsentationer.

Pensum:
Pensum følg dette link: http://esdhweb.ucl.dk/361529.Pensum%20valgfag%205.pdf

Deltagere:
Max 40 studerende

Periode for afvikling af valgfaget:
Valgfaget (hold 2) afvikles i uge 10 – 11 / 2017

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3120613114
Dato og tidUge 10 - 11 (6. marts - 17. marts)
StedSygeplejerskeuddannelsen i Vejle
University College Lillebælt
Vestre Engvej 51C
7100 Vejle
Varighed2 uger - 3 1/3 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmelding foregår i uge 47 + 48
TilmeldingHUSK; at du skal tilmelde dig fag svarende til 10 ECTS-point og svarende til alle 6 uger