Afprøvning og anvendelse af teknologi

Valgfagets titel:
Afprøvning og anvendelse af teknologi / Testing and using technology

ECTS-point:
2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
University College Lillebælt
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Ergoterapeutuddannelsen i samarbejde med Sygeplejerskeuddannelsen

Valgfagets tema/profil:
Her lærer du, at anvende teknologi i din fremtidige profession ved bl.a. at prøve det på dig selv.

Læringsforudsætninger:
Du skal have lyst til at udforske teknologiske muligheder og i den forbindelse blive klogere på hvordan teknologien påvirker din fremtidige profession.

Valgfaget er tværprofessionelt

Kriterier for optagelse:

 • Bestået modul 11
 • Tværfagligt – alle sundhedsprofessionsbachelor uddannelser

Læringsudbytte:
Viden:

 • Viden om afgrænsede teknologier og deres anvendelsesmuligheder.
 • Viden om teori, metoder og praksis i relation til teknologi.
 • Viden om etik og etiske retningslinjer i relation til anvendelsen af teknologi

Færdigheder:

 • Kan anvende teknologi til indsamling af data om borgere og patienter.
 • Kan anvende teknologi i relation til egen læring.
 • At kunne anvende teknologi og formidle faglige og etiske problemstillinger

Kompetencer:

 • Kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge.

Læringsaktiviteter:

 • Øvelser: Afprøvning af teknologi.
 • Gruppearbejde/studietimer.
 • Undervisningen bygger på blended learning.
 • Samarbejde med eksterne samarbejdspartner

Indhold:

 • Hvad er velfærdsteknologi?
 • Teknologiforståelse
 • Afprøvning og vurdering af teknologier
 • Formål med brug af teknologi
 • Indsamling af data om eget liv
 • Etik i det velfærdsteknologiske arbejde
 • Digitalisering og datasikkerhed
 • Digitale evalueringsformer

Deltagelse:
Du opfylder deltagelsespligten i valgfaget ved, at deltage aktivt i undervisningen og ved at bidrage aktivt til leverancer i forløbet. Opfyldelsen af deltagelsespligten er en forudsætning for at kunne opnå ETCS-point svarede til valgfaget.

Afslutning af valgfag:

 • Der afleveres en opgave. Opgaven må gerne udarbejdes i grupper.
 • Opgaven relaterer sig til læringsmålene for valgfaget.
 • Såfremt den studerendes navn ikke står anført på den afleverede opgave, kan pågældende ikke opnå ECTS-point svarede til valgmodulet.

Foreløbig anbefalet litteratur:
Hansen, J. (2013), Velfærdsteknologi i sundhedsvæsnet, Gads forlag 1. udgave
Huniche, L.(2014), Teknologi i sundhedspraksis, Munksgaard 1. udgave.

Deltagerantal:
Min. 15 og max 38 studrende

Undervisere:
Line Skaarup, Ergoterapeutuddannelsen, UCL
Christina Hjøllund Klausen, Sygeplejerskeuddannelsen, UCL

Periode for afvikling af valgfaget:
Valgfaget afvikles i uge 6 – 7/2017

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3310213114
Dato og tidUge 6 - 7 (6. februar - 17. februar)
StedErgoterapeut- og Sygeplejerskeuddannelsen
University College Lillebælt
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M
Varighed2 uger - 3 1/3 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmelding foregår i uge 47 + 48

TilmeldingHUSK; at du skal tilmelde dig fag svarende til 10 ECTS-point og svarende til alle 6 uger