Afprøvning og anvendelse af teknologi

Valgfagets titel:
Afprøvning og anvendelse af teknologi / Testing and using technology

ECTS-point:
2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
University College Lillebælt
Blangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ

Valgfagsansvarlig uddannelser:
Ergoterapeutuddannelsen i samarbejde med Sygeplejerskeuddannelsen

Kriterier for optagelse:
Bestået Modul 11

Studerede der vælger alle 3 valgfag om velfærdsteknologi prioriteres.

Valgfaget er tværprofessionelt

Valgfagets tema/profil:
Her lærer du, at anvende teknologi i din fremtidige profession ved bl.a. at prøve det på dig selv.

Læringsforudsætninger:
Du skal have lyst til, at udforske teknologiske muligheder og i den forbindelse blive klogere på hvordan teknologien påvirker din fremtidige profession.

Læringsudbytte:
Viden:

 • Viden om afgrænsede teknologier og deres anvendelsesmuligheder.
 • Viden om teori, metoder og praksis i relation til teknologi.
 • Viden om etik og etiske retningslinjer i relation til anvendelsen af teknologi

Færdigheder:

 • Kan anvende teknologi til indsamling af data om borgere og patienter.
 • Kan anvende teknologi i relation til egen læring.
 • At kunne anvende teknologi og formidle faglige og etiske problemstillinger

Kompetencer:

 • Kan identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer.
 • Kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge.

Læringsaktiviteter:

 • Øvelser: Afprøvning af teknologi, indsamling af data om eget liv vha. wearable technology.
 • Gruppearbejde/studietimer.
 • Undervisningen bygger på blended learning.
 • Samarbejde med private og offentlige virksomheder

Indhold:

 • Hvad er velfærdsteknologi?
 • Teknologiforståelse
 • Afprøvning og vurdering af teknologier
 • Formål med brug af teknologi
 • Indsamling af data om eget liv
 • Etik i det velfærdsteknologiske arbejde
 • Digitalisering og datasikkerhed
 • Digitale evalueringsformer

Foreløbig anbefalet litteratur:
Hansen, J. (2013), Velfærdsteknologi i sundhedsvæsnet, Gads forlag 1.udgave 

Afslutning af valgfag:
Der afleveres en opgave. Opgaven må gerne udarbejdes i grupper. Opgaven relaterer sig til læringsmålene for valgfaget.

Deltagerantal:
Min 15 og max 38 studerende 

Undervisere:
Susanne Dahl, Sygeplejerskeuddannelsen i Odense, UCL
Søren Bech, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg, UCL
Line Skaarup, Ergoterapeutuddannelsen, UCL
Stina Meyer Larsen, Ergoterapeutuddannelsen, UCL

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 6 – 7/2016

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3310213113
Dato og tidUge 6 - 7 (8. februar - 19. februar 2016)
StedBlangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ
Varighed2 uger - 3 1/3 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmeldings-"knappen" til de ledige pladser aktiveres mandag i uge 47/2015
TilmeldingHUSK; at du skal tilmelde dig fag (eller klinik el. lign.) svarende til 10 ECTS-point og svarende til alle 6 uger